Hantabal architekti - Chata PS

Umiestnenie novostavby chaty na pozemku rešpektuje a využíva trvar terénu, ktorý sa v polovici začina zvažovať smerom k jazeru. Práve tieto terénne podmienky umožnili včleniť objekt tak, že jeho zadná časť je jednym podlažím zapustená do terénu.

Celkové hmotovo-priestorové usporiadanie chaty je riešené tak, aby čo najviac splynulo so  zalesneným borovicovým charakterom okolitej krajiny. K tomuto prispieva aj drevená prevetrávaná fasáda a začlenenie do zvažujúceho sa terénu k jazeru. Dispozičné riešenie domu vychádza z požiadaviek investora, orientácie svetových strán, maximálneho využitia výhľadu, ktorý poskytuje dané miesto a kontakt so záhradou a jazerom.

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři