Jan Tyrpekl - Tree House

  • Autoři: Jan Tyrpekl
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Realizace: 2019
  • Výstavba: Jan Hyk, Jaroslav Kejř, Adam Ulrich, Jan Tyrpekl 

Tree House vznikl jako další z řady experimentálních staveb, kterým se autor dlouhodobě věnuje. Cílem projektu bylo poskytnout uživatelům bezprostřední kontakt s krajinou, silný autentický zážitek a pokusit se tímto způsobem probudit hlubší zájem lidí o místo, kde žijí. 

Tree House, Jan Tyrpekl © Antonín Matějovský

Tree House byl stavěn svépomocí a financován z vlastních prostředků. Objekt se nachází na soukromém pozemku – pastvě pro ovce – nedaleko Prahy. Jde o dvě dřevěné platformy, které jsou zavěšeny nezávisle na sobě. Strop nese svěšený dřevěný prstenec, na němž visí transparentní plášť. Druhý, vodící prstenec je připevněn k podlaze. Do objektu se vstupuje po padacích schodech.

Objekt vznikl na základě jednoduché skici a zaměření stromů. Finální podoba tedy byla z velké části určena až přímo při stavbě. Dům může po dohodě navštívit kdokoli. Druhou částí projektu je pořádání workshopu pro návštěvníky objektu. Tento workshop bude realizován ve Stříbrné Skalici, tedy blízkém okolí objektu, a v jeho rámci se vysadí alej a obnoví historická cesta, která zanikla při slučování polí v rámci kolektivizace. Takto by už člověk neměl být pouhým návštěvníkem místa, ale jeho spolutvůrcem.

Tree House, Jan Tyrpekl © Antonín Matějovský

Tree House, Jan Tyrpekl © Antonín Matějovský

Tree House, Jan TyrpeklFoto: Richard Hodonický

Generální partner
Hlavní partneři