Mio architects - Rodinný dům Mezi stromy

Idea projektu

Rodinný dům je navržen jako „minimální“ bydlení pro mladou rodinu s  dětmi. Klíčovým faktem bylo zachování co do největší míry přírodní typologie pozemku. Nacházejí se tam vzrostlé stromy, které domu v podstatě daly hlavní osy rozložení hmoty. Dům je tedy orientován na výhledy do soukromého „lesa“, ale zároveň využívá ideální orientace ke světovým stranám.

Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects

Detailní popis projektu

Objekt je navržen jako jednopodlažní stavba, kdy ze všech místností je možnost přímého vstupu na zahradu. Jeho 3 osy jsou definovány orientací na světové strany a také se vymezují vůči stávající sousední zástavbě. Rozkročení hlavních ramen vytváří úplné soukromí a zároveň umožňuje příjemné oddělení obytné místnosti od intimní části domu, kde jsou navrženy dětské pokoje a ložnice. Rozměrově se dům i vzhledem k financím snažil být spíše minimální, ale s dostatečným komfortem novodobého bydlení. Celková užitná plocha domu je cca 130m2, kdy 20m2 je vymezeno pro technické zázemí a sklad.

Hmota domu, jak bylo zmíněno je zakomponována do zeleně, aby co nejvíce využila její potenciál a zároveň, aby objekt na pozemku nebyl rušivý. To je také docíleno pomocí tmavé dřevěné fasády, která splývá s okolím a od určité vzdálenosti se dům jeví jako skoro neviditelný. 

Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects

V interiéru je využito výhledů na zahradu jako hlavních prvků návrhu. Ostatní vybavení je převážně minimalistické a pouze prakticky doplňuje obytný prostor. Okna jako „živé“ obrazy se pak mění během ročního období a dotváří tak náladu uvnitř domu. K čerpání inspirací, k relaxaci a k vnímání výhledů do zeleně je navrženo hlavní neotvíravé okno s nízkým parapetem určeným k posezení. Celé vybavení a ladění interiéru je také navrženo jako určitý opozit k tmavé fasádě, takže materiály jsou zde převážně bílé či ve světlých odstínech.

V domě se nachází centrální obytná místnost s kuchyňským koutem, dva dětské pokoje, hlavní koupelna, oddělená toaleta a ložnice se samostatnou šatnou. V rámci technického zázemí je zde navržena jedna technická místnost a sklad a dílna pro majitele, jako velkého nadšence do cyklistiky.

Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects

Technické informace

Objekt je jednopodlažní zděný cihelnými broušenými tvárnicemi na lepidlo. Příčky jsou zděné ve stejném systému a v objektu jsou použity sádrové omítky. Vodorovnou konstrukci stropu tvoří prefabrikované dutinové ŽB panely. Objekt je zateplen minerální vatou a fasáda je navržena jako provětrávaná s obkladem z mořeného modřínového dřeva. Střešní krytina je PVC folie. Výplně otvorů jsou z plastových profilů s izolačním trojsklem a v antracitové barvě.

Technologie domu je standardní a není zde využito inteligentního ovládání. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem a v domě je navrženo podlahové vytápění. Vzhledem k tomu, že pozemek není napojen, kromě elektrické sítě, na žádnou infrastrukturu, tak dům využívá vody z vrtané studny. Dále investor se v rámci realizace rozhodl pro investici do čističky odpadních vod místo navrhované jímky. 

Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects

Generální partner
Hlavní partneři