RD Braník

STÁVAJÍCÍ STAV

Pozemek, na kterém bude předmětná stavba umístěna, je v jižní části hlavního města Prahy, ve svažité oblasti katastrálního území Braník. Jedná se rovinatý obdélníkový pozemek s orientací východ - západ. Ze severní strany je posazen nad úrovní stoupající hlavní komunikace v jejím nejnižším bodu o cca 3 metry. Na pozemek se dostáváme z východu, kde vede příjezdová cesta, která se s pozemkem úrovňově setkává v jeho jihovýchodní části. Sousední západní parcela je zastavěna rodinným dvoupodlažním domem s obytným podkrovím, na jižní parcele se nachází rodinný dvoupodlažní dům s plochou střechou. Ze severu a západu pozemek ohraničuje živý plot z tují. V jihozápadním rohu se nachází vzrostlý strom. Požadavkem investora bylo navrhnout rodinný dům s ohledem na daný stavební program, požadavek m2 užitných ploch hlavních provozů a maximální využití možností daného pozemku.

URBANISMUS, KONCEPCE

Pro návrh bylo základní a určující umístění domu na pozemku a nalezení základní architektonické koncepce. Tvar domu a zejména jeho umístění byly ovlivněny stávajícími podmínkami a přilehlým okolím. Orientace domu zohledňuje světové strany, morfologii parcely a také stavební program – požadavky klienta.Dům se skládá ze tří hlavních částí – západní zahrada, objem obývacího prostoru s kuchyní, a nakonec „věž“ se soukromou části ložnic.Základní koncepcí je umístnění a tvarování domu tak, aby maximálně využíval západní zahrady, propojení interiéru s exteriérem pomocí několika teras – v přízemí se otevírá jednopodlažním obytným prostorem do západní zahrady, v ložnicovém patře je přístup na pochozí střechu obývací části, a třetí - nejvyšší úroveň - představuje pochozí vyhlídková terasa „věže“.Obytná část je umístěna na severní hranici pozemku, tvářící se do ulice jako zídka, plot, který zahradu vizuálně odděluje od hlavní komunikace. Věž se nachází v jeho východní části, odcloňujíc pozemek od příjezdové cesty. Tato věž zároveň dotváří ulici podle logiky samostatně stojících domů a vytváří urbanistický akcent na nároží ulic.

DISPOZICE

Vnitřní dispozice vychází z návaznosti okolí budoucí stavby, konfigurace terénu a výše popsané orientace na světové strany. Systém obslužných a doplňkových místností je umístěn v podzemním podlaží. Příjezd na pozemek i hlavní vstup do domu je veden z východu. Do podzemních garáží se vjíždí v severní části domu. Hlavní obytný prostor, který má jižní a západní slunce, je orientován do centra pozemku, přímo napojen na venkovní obytnou terasu. Tvarováním věže kromě zohlednění orientace na světové strany a maximálního využití pozemku získáváme na straně zahrady přístup na společnou terasu z ložnic. Natočením hmoty druhého patra také vytváříme závětří u vstupu do domu.Obytné podlaží tvoří kuchyň spojená s obývacím pokojem, do které vcházíme přímo ze zádveří nebo přes chodbu. Obývací pokoj je napojen na vnější terasu, která je od ulice oddělena systémem vertikálně orientovaných dřevěných lamel. Od vizuálního střetu se západním sousedem je pak chrání objem zahradního domku, který také řeší problém nevhodného živého plotu z tují, kterého listí opadává na sousední pozemek. Na vstupní prostor navazují související provozy – koupelna s wc a šatna. Po levé straně je umístěna ložnice s vlastní koupelnou přístupná přes soukromou šatnu. Na druhé podlaží se dostáváme pomocí schodiště veprostřed disposice. Tady se nacházejí dvě ložnice a koupelna. V severní části prvního patra je umístěno zázemí zahrady. Technické zázemí a sklady se nacházejí v prvním podzemním patře, spolu s garážovým stáním pro dvě osobní auta. Podzemní patro je přístupné pomocí vnitřního schodiště.V druhém nadzemním podlaží jsou ložnice dětí. Z pokojů je přístup na společnou terasu, kterou získáváme pomocí výše popsaného hmotového členění domu. Při výstupu ze schodiště se nachází společná koupelna a šatna. Ze schodiště vycházíme na střešní terasu.

ARCHITEKTURA

Architektonicky je dům členěn do hmot jednotlivých obytných prostor, které jsou natočeny na příznivé světové strany- obývací prostor do zahrady na jih a západ, v těchto částech je prosklen. Ve věži je ložnice rodičů orientována na jih a prosklené plochy dětských pokojů jsou orientovány na západ do zahrady. Povrchovou úpravu obvodových zdí tvoří bílá strukturovaná omítka. Okenní výplně jsou hliníkové s trojskly, venkovní terasy jsou z WPC, zábradlí tvoří sklo bez madla, zakrytí venkovní terasy je provedeno plechem s vyřezanými otvory jako vzorem s eloxovaným nátěrem na povrchu.

KONSTRUKCE, MATERIÁLY

Konstrukčně je dům zděný s fasádní úpravou strukturované bílé omítky. Základy jsou železobetonová deska s betonovými pasy do nezámrzné hloubky. Vnitřní příčky budou zděné, důraz je na akustické vlastnosti, stropy budou pravděpodobně lité betonové desky s Kari výztuží. Rozhodnutí o volbě systému předpokládáme hlavně dle ceny domu.Vnitřní schodiště je navrženo jako betonové, zábradlí skleněné, stupně tvořeny podlahou. Okna a balkonové dveře jsou navržena hliniková otvíravá a vyklápěcí s izolačním sklem. Klempířské prvky střechy jsou navrženy z plechu Fe-Zn. Z tohoto plechu bude též provedeno oplechování atiky střechy a oplechování parapetů oken. Všechny klempířské prvky včetně lemování prostupujících konstrukcí ( anténa, hromosvod ) budou systémové.Oplocení je prozatím navrženo jako kombinace dřeva se zídkou obývacího prostoru upravenou bílou omítkou. Vnější terasy jsou navrženy z wpc položené na základových pomocných konstrukcích, přizvednuty nad samotný rostlý terén, podsypány štěrkovými loži kvůli odtoku a vsaku vody či tajícího sněhu.Podlahy obytných prostor jsou celoplošně lepené s certifikací na podlahové topení, v mokrých provozech dlažba. Podlahy technických místnosti jsou z betonu.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ BUDOV

Zdrojem topení a ohřevu TUV je kotel pro podlahové topení.

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Generální partner
Hlavní partneři