Schindler Seko - Rezidence Sacre Coeur 2

Celý projekt Sacre Coeur sestávající z několika etap je situován na jižním svahu pod rezidenční čtvrtí Hřebenka, mezi ulicemi Holečkova - Grafická a Kinského zahradou a parkem Sacre Coeur. 

Nedílnou součástí urbanistického souboru je kromě dvou rezidenčních bloků a dostavby dvou nárožních proluk menšími činžovními domy také komplex domovu pro seniory, který svým drobnějším měřítkem zprostředkovává plynulý přechod k parku Sacre Coeur. 

schindler SekoFoto: eArch

RSC2... je to vlastně bydlení v mostě a může připomínat třeba florentské Ponte Vecchio - v tomto případě překonává neviditelnou překážku podzemního tunelu. Pracujeme s parcelou se skvělými sousedy - smíchovský park Sacre Coeur, klášter sv. Gabriela a zahradu Kinských, a zároveň se pohybujeme nad Strahovským tunelem s panoramatickými výhledy na Prahu. 

Schindler SekoFoto: eArch

Pomocí obytných ramen tunel překračujeme a znovu tak rehabilitujeme městský blok v centru města, který byl v minulosti právě kvůli tunelu částečně zbořen. A to vše hned vedle našeho obdobného projektu RSC 1, ve kterém se už několik let nad tunelem bydlí. Také zde je důležitým prvkem volný parter s podloubím podél východní fasády, který propojuje zelený vnitroblok s přilehlým parkem a dává tak vyniknout "zubaté" fasádě tvořené vyklopenými arkýři nasměrovanými do slunného údolí Smíchova.

Schindler SekoFoto: eArch

Ustoupením bloku od uliční čáry před novorománským klášterem doplňujeme veřejný prostor nového parku o plochu náměstí s obchody a autobusovou zastávkou.

Vnitřkem budovy prochází mostní konstrukce a přirozeným způsobem definuje prostorové uspořádání domu s možností nabídnout atypické bydlení loftového charakteru. Architektura střechy je tvořena pěticí samostatných penthousů, které svým členitým tvarem harmonicky reagují na měřítko okolních staveb a zároveň poskytují dostatek soukromí pro své obyvatele.

schindler SekoFoto: eArch

Parkingy a sklepy jsou umístěny pod celým objektem a jako jediné části bloku spočívají na stropě tunelu, který klesá ve směru okolního terénu. Jednopodlažní prostor garáží tedy kaskádovitě kopíruje daný sklon a vytváří tak prostorově zajímavé terasy, na kterých odpočívají auta.

Schindler SekoFoto: eArch

 

Schindler SekoFoto: eArch

Schindler SekoFoto: eArch

schindler SekoFoto: eArch

Schindler SekoFoto: eArch

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Generální partner
Hlavní partneři