Tomáš Dvořák architekt - Vinný sklep Konice

Urbanistický koncept

Jedná se o rekonstrukci staré budovy, která byla součástí hospodářského souboru staveb u obytné budovy na vesnici jako součást klasického venkovského stavení. Ve vesnici Konice patří mezi původní historickou zástavbu.

Architektonické řešení

Smyslem celého návrhu bylo použít všude, kde to bylo možné, původní poctivé staré materiály nebo technologie a pokusit se o reinkarnaci ducha starých objektů v nové moderní podobě 21. století.

Budova dříve sloužila jako lisovna a zároveň vstup do starých pískovcových sklepů. V návrhu byla změněna výrobní funkce budovy na společenské zázemí pro sklep. Prostorově malý půdorys neumožnil žádnou velkou přestavbu, obsahuje pouze společenskou místnost a malé sociální zázemí.

Foto: EARCH

Exteriér

Architektonický návrh exteriéru je jednoduchý - bílé tělo stavby spočívá na kamenné podezdívce z nasucho skládaných kamenů, zastřešení je klasickou střechou s tradičním sklonem i materiálem - bobrovkou. Kameny na podezdívku byly použity místní ze spadlé opěrné stěny, omítka je klasická, vápenná, na stěně bez zateplení. Fasády, okna a dveře jsou komponovány ve zlatém řezu, se vzájemnou geometrickou vazbou úhlopříček, stran a poměrů mezi nimi.

Foto: EARCH

Interiér

V interiéru jsem cíleně nepoužil omítku, hlavním materiálem je stará režná cihla, kterou jsou obloženy všechny obvodové stěny, z nich jsou vyzděny příčky a provedena podlaha. Staré, původní cihly s historickou stopou byly získávány postupně z bouraných staveb v okolí.

V interiéru bylo navrženo horní chrámové osvětlení oknem pod střechou, s viditelným průhledem do konstrukce krovu. V boční stěně je pouze jedno další okno, s průhledem ven na stromkovou růži, které byla navrženo jako obraz spíše než pro klasickou funkci okna. Krov a záklop ze smrkových prken je zvýrazněn umělým osvětlením. V interieru je navržen pro vytápění krb opláštěný kortenovým plechem. Vnitřní dveře jsou všechny ručně vyráběné truhlářem, s kovanými klikami od kováře podle starého vzoru.

Foto: EARCH

Interiér sklepa

Uvnitř sklepa jsem pracoval s cihlou, kamenem a umělým osvětlením. Použití omítky bylo ve velmi omezené míře použito pouze v místě destrukce vstupní chodby. Z cihel jsou navrženy pevné geometrické tvary chodníků a kójí na víno, do chodníků bylo integrováno osvětlení. Spojnice mezi nimi jsou z volně ložených kamenů. Vnitřní osvětlení má několik nezávisle spínaných okruhů, jimiž lze měnit vnitřní atmosféru sklepa.

Foto: EARCH

Foto: EARCH

  • autor: *
  • publikováno: * 28. 11. 2018
Generální partner
Hlavní partneři