0

0,5 Studo - Dům Zadní Třebaň

Dům podle návrhu architektů Pavla Nového a Víta Svobody (0,5 Studio) v Zadní Třebani vyniká svojí černou fasádou z opálených prken. Je zasazený ve vzostlé zahradě a jeho interiéry disponují prostorovým komfortem a funkčně vyřešeným provozem.

Architekti se při navrhování museli řídit regulací obce, která předepisovala sedlovou střechu a dvě obytná podlaží. V realizovaném návrhu vede vrchní hrana střechy mezi štíty diagonálně, což dodává domu dynamický tvar. Spolu s volnou kompozicí oken, která se nedrží žádného pevného rastru ani velikosti, tak vypadá z každého úhlu jinak. Při pohledu zvenku nelze s jistotou říci, jak jsou uvnitř poskládaná patra a místnosti.

Rodinný dům Zadní Třebaň, 0,5 Studio/ Pavel Nový a Vít Svoboda © Peter Fabo

Dřevěná fasáda je zpracována tradiční japonskou metodou Shou-sugi-ban, která využívá ohně ke konzervaci dřeva proti povětrnostním podmínkám, dřevokaznému hmyzu a houbám. Opalování prken k obložení domu prováděl investor sám. Prkna byla po třech spojována do komínu a dávána nad oheň. Po plném ohoření byla polita vodou a následně napouštěna lněným olejem. Jednotná barevnost fasády a plechové střechy dává hmotě domu exaktnost.

Rodinný dům Zadní Třebaň, 0,5 Studio/ Pavel Nový a Vít Svoboda © Peter Fabo

Dům o půdorysu obdelníku je situován v horní části svažitého, komorně sevřeného pozemku bývalého sadu, schovaném za starou zdí. Vzrostlá zeleň a minimální úprava terénu dopomohly dojmu, že dům působí, jako by zde stál odjakživa. Pozitivně kontrastní dojem pak poskytuje návštěva interiéru, který je díky práci se svažitým tereném v přízemí výškově členitý a v patře příjemně prostorný. Na velkorysý vnitřní prostor má vliv i promyšlené členění interiéru a dobře vyřešené úložné prostory. Tento přístup, který architekti z 0,5 Studia aplikují ve všech svých realizacích, umožňuje obyvatelům dostatek místa k životu bez zahlcení věcmi denního použití. 

Rodinný dům Zadní Třebaň, 0,5 Studio/ Pavel Nový a Vít Svoboda © Peter Fabo

Vnitřním programem domu je klasické dvoupodlažní schéma a jeho rozvržení bylo odvozeno z komunikační osy, která prochází přízemím a sleduje trasu původní cesty, která sadem dříve procházela. Hlavní vchod, umístěný v nejvyšším bodu pozemku, ústí do zádveří se šatnou. Z něj lze vstoupit do malé pracovny, určené i k přespání hostů. Na zádveří navazuje krátká chodba podél schodiště, ústící do obytného prostoru. Zde je i toaleta spojená s technickou místností. Pod schodištěm do druhé patra je integrován příruční sklad pro kuchyň. Jádrem celého domu je obytný prostor orientovaný do zahrady. Architekti využili výškového rozdílu svažitého terénu a kuchyň navrhli jako velící můstek nad obytným prostorem, který klesá o několik schodů níže a otevírá se velikým oknem do vzrostlé zahrady. V druhém patře se nachází ložnice, dva dětské pokoje a koupelna. Díky diagonálnímu hřebenu vzniklo nerovnoměrně vysoké podkroví, což umožnilo velkorysé výšky stropů v ložnici a v půdorysně skromných dětských pokojích integrovat rozměrné patro pro spaní.

Rodinný dům Zadní Třebaň, 0,5 Studio/ Pavel Nový a Vít Svoboda © Peter Fabo

Dřevěná konstrukce stavby se materiálově propsala i do koncepce interiéru: podlahy byly zpracovány z dubových prken, povrchy stěn ze smrkových palubek s bílou lazurou. Nábytek navrhli architekti z březové překližky. Kontrastně k dřevu je pak zvoleno černé vybavení: dveře, okna, osvětlení, vypínače, zábradlí a další prvky.

0,5 Studio při navrhování interiéru černého domu vyšlo ze zkušennosti, že pro efektivní uspořádání provozů je vhodné některé funkce prostorově spojovat a držet interiér v jasných a čitelných hladinách. Realizace domu se podařila dle původní koncepce i s interiéry. Pro náš atelier byla radost spolupracovat s osvíceným investorem, který sám přicházel s inspirativními požadavky a část domu realizoval svépomocí. Mohl tak vzniknout kvalitně vyřešený a dobře fungující dům, který díky své fasádě působí ve vzrostlé zahradě jako by zde stál již po desetiletí, což ho odlišuje od ostatních domů v jeho okolí.

Rodinný dům Zadní Třebaň, 0,5 Studio/ Pavel Nový a Vít Svoboda © Peter Fabo

Rodinný dům Zadní Třebaň, 0,5 Studio/ Pavel Nový a Vít Svoboda © Peter Fabo

Rodinný dům Zadní Třebaň, 0,5 Studio/ Pavel Nový a Vít Svoboda, vizualizace řezu domem

  • Ateliér: 0,5 Studio
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Zadní Třebaň
  • Datum projektu: 2016
  • Realizace: 2019
  • Užitná plocha: 106.00m2
  • Zastavěná plocha: 67.00m2
  • Realizační firma:  Chytrý dům spol. s.r.o, částečně realizováno investorem
Generální partner
Hlavní partneři