A

Areál volnočasových aktivit, Malšovice

V rámci projektu Park Malšovice byla navržena budova obchodně společenského centra a multifunkční aréna.

Multifunkční aréna

Objekt multifunkční arény je tvořen čtyřmi navzájem kolmými tribunami výšky až 23m, s fotbalovým hřištěm. Architektonicko-stavební řešení stadionu umožňuje, kromě celoročního provozu fotbalového klubu, také pořádání jiných sportovních a společenských akcí. V tribunách jsou umístěny garáže, šatny, kanceláře, občerstvení, atletická hala, VIP, sky boxy, restaurace a tělocvična.

Nosná konstrukce tribun je navržena jako železobetonový skelet s maximálním využitím prefabrikace. Zastřešení tribun je řešeno ocelovou prostorovou příhradovou konstrukcí.

Obchodně společenské centrum

Obchodní centrum je navrženo jako čtyřpodlažní nepodsklepená budova se dvěma parkovacími a dvěma obchodními podlažími. Budova má půdorysný tvar písmene „L“ a najdete zde dvě obchodní podlaží s centrální rotundou a skleněným zastřešením. Nosná konstrukce obchodního centra byla navržena jako železobetonový skelet s ocelovým zastropením hlavního prostoru nákupní galerie a ocelobetonovou konstrukcí přístavků na střeše.

Návrh stavby a zpracování projektové dokumentace

Projekt byl již od úrovně dokumentace pro územní rozhodnutí zpracován s využitím metodiky „BIM“ za použití BIM systému Allplan společnosti Nemetschek Allplan a výpočetního softwaru Scia Engineer. Počáteční zvýšená náročnost při tvorbě obou „inteligentních“ 3D modelů se pro další zpracování vyplatila. Především v případě stadionu, kde bylo nutné ve fázi návrhu stavby prověřit velké množství variant a prezentovat je investorovi, se ukázala metodika BIM velmi efektivní. „Klasickým způsobem práce bychom v daném termínu kvalitní řešení vůbec nedokázali navrhnout,“ konstatuje ředitel projektové kanceláře VIN Consult Ing. Vladimír Vančík.

Zejména trvalý přehled o tvaru komplikované konstrukce, poloautomatická tvorba výkresové dokumentace včetně asociativních řezů, rychlý převod dat mezi konstrukčním a výpočetním programem a v neposlední řadě snadná tvorba výkazů výměr, vedla k rychlému a po všech stránkách optimalizovanému řešení.

„V rámci zpracování staticko-konstrukčního řešení standardně využíváme interní převod dat mezi konstrukčním modelem v programu Allplan a výpočetním programem SCIA Engineer prostřednictvím sdílení dat na základě informačního modelu budovy. V daném případě umožňují sesterské programy skupiny Nemetschek ještě komfortnější práci, než je běžný standard formátu IFC (Industry Foundation Classes – datový formát pro sdílení dat ve stavebnictví)Pozn. redakce. V programu SCIA Engineer jsme využili například modelář prostorové prutové konstrukce, v němž jsme podrobně vymodelovali složitou prostorovou ocelovou příhradovou konstrukci zastřešení a do prostředí programu Allplan ji pouze převedli a usadili na betonovou podnož,“ říká Vladimír Vančík.

Zkušenosti projektantů tohoto komplikovaného projektu bohužel potvrzují převládající praxi, a sice problém v komunikaci v rámci 3D modelu s navazujícími profesemi. „V projekčním týmu stavby jsme byli bohužel jediní, kteří tento způsob práce zvolili a komunikace mezi ostatními profesemi probíhala na 2D úrovni. Přesto představovala technologie BIM na takto komplexním a náročném projektu efektivní řešení, které ve výsledku vedlo k úspoře nákladů na zpracování projektové dokumentace a zároveň ke kvalitnějšímu výsledku,“ dodává Vladimír Vančík.

Pozn.: Projektová dokumentace pro stavební povolení byla dokončena v prosinci 2013. V současné době je bohužel vzhledem ke komplikacím při projednávání a následném odstoupení investora obchodně společenského centra situace taková, že stavba nebude v navrženém rozsahu realizována.

  • Ateliér: VIN Consult s. r. o.
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Malšovice - Hradec Králové
  • Datum projektu: 2013

Související ateliéry a firmy

Generální partner
Hlavní partneři