A

Atelier 111 architekti - White Shed

Novostavba dílen, nacházející se v zemědělském areálu na okraji obce Opatov, je určena především pro servis a údržbu velkých zemědělských vozů a strojů. Součástí objektu je i zázemí pro zaměstnance celého areálu: sociální zařízení, šatny a denní místnost. Výraz dílen nese prvky jednak původních okolních klasických zemědělských staveb: sedlová střecha, střešní světlík, zároveň je však hmotově přizpůsoben svému účelu.

White Shed - zemědělské dílny Opatov, Atelier 111 architekti/ Veronika Indrová, Jiří Weinzettl © Alex Shoots Buildings

Opláštění z bílého trapézového plechu je obdobné s opláštěním sousední bioplynové stanice. Konstrukční prvek v podobě příhradové konstrukce vytváří výrazný lineární světlík v místě střešního hřebene. Světlík a boční prosklené fasády jsou navrženy v systému profilového průsvitného materiálu, u světlíku se tak částečně propisuje příhradová konstrukce.

White Shed - zemědělské dílny Opatov, Atelier 111 architekti/ Veronika Indrová, Jiří Weinzettl © Alex Shoots Buildings

White Shed - zemědělské dílny Opatov, Atelier 111 architekti/ Veronika Indrová, Jiří Weinzettl © Alex Shoots Buildings

Generální partner
Hlavní partneři