A

Atelier-r - Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna

Kulturní památka

Zřícenina hradu Helfštýn, založeného ve 14. století, se tyčí na skalnatém vrcholu nad údolím Moravské brány. Po hradě Pražském se jedná o druhý největší hradní komplex v České republice. Významný objekt hradního celku, torzo renesančního paláce, musel být roku 2014 uzavřen. Odpadávající zdivo ohrožovalo bezpečnost návštěvníků a urychlovalo degradaci památky.

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík © BoysPlayNice

Základním požadavkem vlastníka hradu, kterým je Olomoucký kraj, bylo statické zajištění a nově také zastřešení paláce. Památkový ústav podmínil rekonstrukci zachováním torzálního charakteru objektu. Zastřešení paláce bylo povoleno pouze částečné a nesmělo přesahovat úroveň obvodového zdiva.

Samotná příprava projektu byla unikátní. Detailní 3D model hradu, vytvořený z tisíců dronových fotografií, nám umožnil zmapovat neobvyklé tvarování zdiva, veškeré typy omítek a povrchové úpravy konstrukcí. 

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík © BoysPlayNice

Nový koncept

Kromě splnění technického programu rekonstrukce jsme chtěli doplnit historickou stavbu současnou architekturou s funkcí užitnou i estetickou. Naším cílem bylo přiblížit návštěvníkům historický vývoj původního renesančního paláce. Do již existujících otvorů palácového torza jsme vložili konstrukci nové prohlídkové trasy, která propojila přízemí s dosud nedostupnými úrovněmi stavby. 

Nové prvky, navržené v soudobém designu, jsou od historické konstrukce jasně čitelné. Pracovali jsme se třemi základními materiály, přičemž v každé vrstvě převládá jiný. 

Pro zastřešení byly zvoleny skleněné střechy na ocelových nosnících. Konstrukce schodišť a lávek o úroveň níž je řešena cortenem. V přízemí paláce vede trasa po chodníčcích z leštěného betonu.

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík © BoysPlayNice

Skleněná střecha

Nově vkládané střechy jsou téměř ploché, vsazené mezi zdivo těsně pod jeho horní hranu. Při volbě materiálu hrálo velkou roli stávající vnímání hradu jako torza, kdy má návštěvník nad hlavou otevřenou oblohu. Jednotlivé prostory a v nich umístěné expozice jsou dobře čitelné díky množství denního svitu, které přichází skrz neexistující strop. Sklo jako materiál pro zastřešení nám umožňuje tyto parametry zachovat. Pískované sklo bylo zvoleno kvůli snadnější údržbě a také proto, že rozptýlené světlo poskytuje vynikající světelné podmínky pro vloženou expozici. Jedinou výjimkou je prostor kaple, která je zastřešena pomocí skla čirého s ohledem na symboliku otevřeného nebe.

Sklem nezastřešujeme paušálně všechny prostory, pouze pět vybraných. Prostory schodišť jsou zastřešeny vyhlídkovými plošinami z cortenu. V několika místnostech je zastřešení zcela vynecháno, což umocňuje vyznění paláce jako torza. Pohledy vzhůru jsou navíc v kontextu se starými zdmi velice působivé.

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík © BoysPlayNice

Cortenové lávky

Do úrovně druhého podlaží byly vloženy nové konstrukce v místech původního stropu. Díky posunu do nových úrovní je možné seznámit se z blízkosti se stavebními detaily původního paláce. Otevírají se také výhledy do okolí hradu, několikrát jsme vedeni až nad korunu zdiva paláce. 

Pro nově vkládané prvky byl zvolen corten. Důležitá je pro nás jak soudobost tohoto materiálu, tak skutečnost, že prošel procesem zvětrávání, zrání a skvěle komunikuje se zestárlými historickými stěnami. Corten je patinující ocel, jeho podstatou je železo. Fenomén uměleckého kovářství je s hradem Helfštýn tak úzce a silně spjatý, že použití železné konstrukce je v podstatě logickým výsledkem.

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík © BoysPlayNice

Betonové chodníčky

V přízemí paláce jsme navrhli síť pochozích ploch a chodníčků z přesných desek z hlazeného pohledového betonu položených do jednotlivých prostor. Pohledový beton je ohraničen přísně rovnými cortenovými profily, které vytváří odstup od nerovných a nepravidelných stěn. Plocha mezi přesným profilem a nepravidelnou stěnou je vysypána kamenivem, které dá vyniknout obojímu a smíří nepravidelnost s nekompromisní rovnou linií. 

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík © BoysPlayNice

Historie a současnost

Celý proces rekonstrukce byl veden respektem k historickému objektu a snahou o zachování jeho charakteru. V hradním paláci vznikla atraktivní prohlídková trasa. Umožňuje poznávat historii stavby paláce a díky novým vyhlídkám v úrovních původních stropů, hradeb a střechy také krajinu v okolí hradu. Současná architektura spolu s historickou budovou tvoří moderní architektonický celek představující symbiózu historie a současnosti.

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík © BoysPlayNice

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin KarlíkFoto: BoysPlayNice

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin KarlíkFoto: BoysPlayNice

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin KarlíkFoto: BoysPlayNice

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, Atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin KarlíkFoto: BoysPlayNice

Generální partner
Hlavní partneři