A

Atelier38‌ - RD Hrabyně II.

Na palubě, v podpalubí.

Severní svah s výhledem na vesnici s věží kostela. Původně podlouhlý pozemek se záhumenní cestou na jižní straně, hranice mezi kulturou a naturou.   

Namísto výměnku pro rodiče vznikla v zadní části u záhumenní cesty novostavba rodinného domu pro děti. Dům má dva vstupy. V patře ze záhumenní cesty a v přízemí ze zahrady od rodičů. Je navlečeným korálkem na niti pradávného pohybu mezi životem v obci a prací na poli.  

RD Hrabyně II., Atelier38‌ / Tomáš Bindr, Pavlína Harazimová © Roman Polášek

Samostatně stojící dvojgaráž spolu s domem člení pozemek na část poloveřejnou - terasa s jižním výhledem do krajiny a na část soukromou - zahrada přimykající se k identitě vesnice. 

Morfologie terénu, světové strany a výhledy daly vzniknout konceptu paluby - společenského patra s bazénem, levitujícího na podnoži ložnicové části podpalubí. Uspořádání paluby umožňuje volný pohyb, prolínání interiéru s exteriérem a výhledy všemi směry. Volně plynoucí prostor, který se dá členit posuvnými stěnami.

RD Hrabyně II., Atelier38‌ / Tomáš Bindr, Pavlína Harazimová © Roman Polášek

Kajuty pod hladinou ponoru, doslovně i v přeneseném slova smyslu intimity, jsou přes anglický dvorek orientovány do soukromé části zahrady.

Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvarovek. Stropy jsou železobetonové monolitické. Dům je vytápěný tepelným čerpadlem vzduch – voda. Kromě možnosti přirozeného větrání zajišťuje výměnu vzduchu rekuperace.

RD Hrabyně II., Atelier38‌ / Tomáš Bindr, Pavlína Harazimová © Roman Polášek

RD Hrabyně II., Atelier38‌ / Tomáš Bindr, Pavlína HarazimováFoto: Roman Polášek

RD Hrabyně II., Atelier38‌ / Tomáš Bindr, Pavlína HarazimováFoto: Roman Polášek

RD Hrabyně II., Atelier38‌ / Tomáš Bindr, Pavlína HarazimováFoto: Roman Polášek

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Generální partner
Hlavní partneři