B

Barcode–B13

V dobré společnosti

Projekt Barcode je tvořen řadou výškových budov, které svým půdorysným uspořádáním společně připomínají strukturu čárového kódu. Jako první zde bylo vystavěno sídlo společnosti PricewaterhouseCoopers z dílny ateliéru a-lab. Tato stavba se skleněnou fasádou stojí u vstupu do celého území, a díky otvoru ve střední části svým tvarem připomíná bránu. Následuje nejširší budova celého projektu, a sice sídlo společnosti KLP, jež navrhl architektonický tým SJ-arkitekter. Budova se skládá ze dvou částí s rozdílnými fasádami, které jsou propojené skleněným krčkem. Hlavní náplní této budovy jsou především administrativní plochy, ale nachází se zde i několik desítek bytů. Třetí v pořadí vznikla budova označovaná jako „ledovec“. Jedná se o sídlo společnosti Deloitte a je dílem ateliéru Snøhetta. Své pojmenování si stavba vysloužila nejen díky bílé barvě fasády, ale také nápadným atypickým vzhledem oken. Vedle kanceláří nalezneme dále v této budově v parteru i restaurace a kavárny. Jako čtvrtá v řadě byla dokončena budova Visma od Dark Arkitekter. Nachází se mezi budovou Deloitte a stanicí Almenningen. Pátou a zároveň nejužší budovou je stavba nesoucí jméno svých autorů: MAD. Tato budova je při své délce 90 metrů a výšce 50 metrů široká pouhých 7,5 metru. Její náplň tvoří opět kombinace bytů a nebytových prostor. Na šestém místě je komplex budov DNB od ateliéru MVRDV a Dark Arkitekter. Skládá se ze tří staveb, jež jsou propojené v úrovni podzemních podlaží. Jednotlivé budovy navíc spojuje motiv „schodiště“, tedy odstupňování základní hmoty budov, jehož opakování dodává souboru budov jednotný architektonický výraz.

Dům tří věží

Jako poslední byla započata výstavba budov na pozemku B13 podle návrhu studia Lund Hagem. Pozemek se nachází v nejvýchodnější části území, otevírá se směrem k fjordu a ve své jižní části sousedí se středověkým archeologickým nalezištěm. Soubor budov se skládá ze tří obytných věží, které v parteru nabízí další běžné funkce, jako je mateřská škola nebo obchodní prostory.

Pozemek je rozdělen do šesti paralelních pruhů různé šířky, které ctí společnou myšlenku celkového konceptu projektu Barcode, a sice uplatnění principu čárového kódu, jenž dělí území na stavební pruhy, ve kterých má každý objekt svůj vlastní individuální tvar a charakter. Tři věže jsou na pozemku rozmístěné tak, že umožňují průhledy skrz pozemek a vedle optimálního oslunění a proudění větru poskytují svým obyvatelům i atraktivní výhled z bytů. Parter budov je rozdělen do teras různých výškových úrovní, které vytváří prostor pro vnitřní život čtvrti, nabízí prostor pro zahradu školky i soukromé zahrady a terasy.

Harmonie kontrastů

Každá budova má jiný výraz i své vlastní materiály použité na fasádě. Fasády se vlastně skládají ze dvou vrstev. Z vnitřní fasády, která představuje faktické stěny objektu, a vnější předsazené fasády, jež jednoduchým základním hmotám dodává hravou nápaditou dynamiku. Součástí tohoto prostorového prvku jsou balkony, zabudovaná zábradlí a zimní zahrady. Při pohledu na vnější pláště budovy vnímáme nejen dynamiku zapuštěných a předsazených hmot umocněných i kontrastní barevností povrchů, ale rovněž materiálové kontrasty uplatněné na základních plochách. Lesk a mat, ocel a vlákonocement, transparentní a plné plochy – to jsou protiklady, které vytvářejí z hmotově jednoduché kvádrovité budovy opatřené vláknocementovými fasádními deskami Cembrit v jasně bílé barvě zajímavou prostorově výraznou architekturu. Mozaiku zapuštěných a předsazených ploch navíc umocňuje kontrastní barevnost bílých fasádních desek a transparentní předsazené fasády a zábradlí ve valérech šedé a hnědé. Svou významnou roli zde pak hraje také slunce, které mění výraz fasády v průběhu celého dne.

Generální partner
Hlavní partneři