C

Centrum Caolinum v Nevřeni

Stromy vyrůstají ze země, jsou k tomu tak předurčeny. Domy byly postaveny a stojí díky úsilí a péči člověka. Nevřeňský hlubinný důl vznikl kdysi dávno, aby lidem přinesl užitek z kaolinu. Lidé, starý kaolinový důl, domy a stromy spoluvytváří paměť tohoto jedinečného místa. O paměť je třeba pečovat, protože bez ní ztrácí člověk svou identitu, ztrácí sebe. Nevřenští proto postavili nové centrum, kam můžete přijít, prohlédnout si expozici o kaolinu, setkat se s lidmi a jít s dětmi na maškarní bál. Postavili jeden dům, ale používají jich několik zároveň.

Stavba je situována v Nevřeni, malé vesničce u Plzně (274 obyvatel), na místě vyhořelé hospody a hasičské zbrojnice, tedy v přirozeném těžišti obce, která nemá kostel.

Dům vyrůstá ze země a vytváří dutinu, která lidem poskytuje potřebné zázemí. Příroda tvoří jeskyně, člověk důlní činností vytváří doly – v obou případech se jedná o dutiny pod povrchem zemským. Nevřeňské centrum CCN je dutinou uprostřed vesnice, která má odkazovat k místní hlubinné těžbě kaolinu z 19. století. Unikátní kaolinový důl se v Nevřeni dochoval dodnes. Místní lidé chtějí tento podzemní labyrint zčásti zabezpečit a zpřístupnit veřejnosti. Nové centrum v obci je první etapou tohoto velkorysého záměru.

Dům je postaven na tradičním venkovském půdorysu, na dlouhém obdélníku o rozměrech cca 37 x 11 m. Hmota je podélná s převýšenou sedlovou střechou a výraznými štítovými zdmi. Strmá sedlová střecha a štíty přináší dominantní siluetu domu v obrazu obce. Do hlavního veřejného prostoru je objekt maximálně otevřen formou krytého zápraží s prosklenou stěnou. Kryté zápraží umožňuje umístění venkovní, stále přístupné expozice a ochranu pro návštěvníky CCN před rozmary počasí. Jádrem domu je převýšený, víceúčelový sál. Kromě expozice o těžbě kaolinu je sál určen pro společenské, kulturní a vzdělávací akce.

Stavba je rozdělena do dvou nezávislých stavebních objektů (hasičská zbrojnice, nové centrum). Založení objektů je na betonových monolitických pasech ukončených základovou deskou v celé ploše stavby. Konstrukce vychází z principu přiznané dřevěné konstrukce v interiéru. Dřevěné lepené vazníky jsou navrženy jako trojkloubový vazník s uložením na základovém pasu. Dominantní štítové stěny jsou vytvořeny jako přiznané betonové monolity, které v sobě ukrývají vysoké komíny. Na hlavní průčelí hasičské zbrojnice byla osazena nová socha sv. Floriána, na kterou se místní složili ve veřejné sbírce.

 • Autoři: Jakub Chvojka, Radek Dragoun
 • Ateliér: CHVOJKA / architekt
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Generální dodavatel: Stama prima s.r.o.
 • Subdodavatel: Tesařství 106, Josef Herajt
 • Město: Nevřeň
 • Ulice, číslo: Nevřeň 136, 107
 • Datum projektu: 2012
 • Realizace: 2014
 • Užitná plocha: 370.00m2
 • Zastavěná plocha: 394.00m2
Generální partner
Hlavní partneři