C

Centrum Jablonného v Podještědí

Náměstí Míru a Dominikánské náměstí

Projekt využívá současného technického vybavení v těchto prostorech a pouhou změnou designu ploch rozšiřuje možnosti jejich využití. Hlavní pozornost je věnována povrchům ploch. Práce mění směr dopravy na hlavním náměstí, je třeba řešit s tím související přesunutí technické infrastruktury. V prostoru před bazilikou jsou navrženy terénní úpravy do výšky 135 cm. Tyto zlomy jsou zajištěny betonovými stupni.

Hradby

Tento prostor vyžaduje kompletní renovaci. Návrh počítá s přestavbou kostela Narození Panny Marie a s komplexním zpracováním veřejného prostoru na hradbách. Zamýšleny jsou především práce na úpravách povrchů a sadbou stromů. Místo nevyžaduje žádné terénní úpravy.

Kostel

Projekt, rekonverze bývalého kostela Narození Panny Marie v knihovnu, počítá s částečným odstraněním chátrající lodě kostela. Tato část budovy byla na konci 19. století přestavěna na kanceláře zde sídlícího pivovaru. Cílem tohoto zásahu je očistit stavbu od nekvalitních zásahů a zdůraznit zásahy povedené. Na místě tak zůstává rekonstruovaná barokní věž kostela a klenby a komín pivovaru. Projekt pracuje i s původními sklepy. Nový objekt knihovny nahrazuje hmotu odstraněné části. Forma knihovny je zcela racionální, nepomíjivá. Zpracování nových zásahů respektuje historickou vrstevnatost místa a upřednostňuje cestu souladu před kontrastem. Projekt má tak dvě roviny, rekonstrukci a novostavbu. Barokní vyhlídková věž je dnes v dobrém stavu. Byla rekonstruována v roce 2002. Klenby, sklepení a komín pivovaru je třeba staticky posoudit a rekonstruovat způsobem, který bude odpovídat budoucímu využití.

Knihovna

Nový objem je vystavěn na základech pivovaru. Hlavní část knihovny spočívá na původních klenbách. Jednotlivá patra a sklepení jsou propojeny komunikačním jádrem, které ke klenbám přiléhá. Hmota je distancována jak od barokní věže, tak od komínu. Původní dominanty jsou tak nedotčeny. Dispoziční řešení odpovídá racionální formě knihovny. Jednotlivá oddělení jsou rozděleny do čtyř pater a suterénu. Rozsáhlé prostory původních sklepů jsou využity sály. Sklepení je rozšířeno i pod klenby pivovaru. Zde je umístěno zázemí a depozitář knihovny. Fasáda budovy odpovídá charakteru instituce a konceptu návrhu. Knihovna je uzavřená, zahleděna do knih. Jediný otvor je umístěn ve střeše, sleduje barokní věž kostela. Cihelná fasáda podtrhuje atmosféru a historický vývoj místa. Její jednoduchost zdůrazňuje hravost barokní věže.

Generální partner
Hlavní partneři