Činžovní dům Letná

ČINŽOVNÍ DŮM

Samotný nárožní bytový dům byl postavený v roce 1913 stavitelem Františkem Troníčkem a je součástí památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. Památková hodnota stavby spočívá v začlenění domu do urbanistického celku plánovité výstavby bytových domů koncipované na území Bubenče. Dům je situován v pohledově exponované poloze na hraně Bubenče a Stromovky a jeho dominanci umocňuje výška nárožní věžice s mohutným, v čele zploštěným, nárožním arkýřem.

Účelem rekonstrukce bylo zvýšit standart a kapacitu dožívajícího činžovního domu z počátku 20. století. Zvýšení komfortu napomáhá také návrh osobního výtahu umístěného v zrcadle domovního schodiště, vybudování podzemní garáže a nových skladovacích prostor pro obyvatele domu, včetně kočárkárny. Ve vyšším standardu budou i nové mezonetové byty.

Navýšení kapacity je docíleno přestavěním půdních prostor na byty a střešní nástavbou propojující poslední podlaží se střechou a výhledem na pražskou Troju a panoráma Žižkova a Vinohrad. Rekonstrukce řeší kompletní výměnu domovních rozvodů, oprav povrchů společných prostor a fasády.

Foto: eArch

KAVÁRNA

Původní kancelářské prostory v části přízemí, zkolaudované již v roce 2004, byly v minulosti stavebními úpravami změněny na neoficiální hostinské zařízení. Jejich proměna byla proto projekčně připravena a zrealizována jako první, tyto prostory jsou nyní spolu s částí suterénu přestavěny na kavárnu s občerstvením.

S novým využitím je spojeno vybudování hygienického zázemí a studené kuchyně. Prostory jsou kompletně rekonstruovány, změna se týká také velikosti některých vnitřních otvorů a výměny nebo rekonstrukce veškerých povrchů.

Hlavní vstup do Café Lajka je zachován z nároží. Zcela zjevně nepůvodní vstupní dveře jsou vyměněny a opatřeny proskleným zádveřím. Místnost situovaná do Sochařské ulice je samostatně uzavíratelná dvoukřídlými dveřmi, přesunutými z bývalého zázemí.

V další místnosti přístupné ze vstupního prostoru, orientované do ulice U Akademie je umístěn barový pult a schodiště do suterénu. Za barovým pultem se vstupuje do přípravny studené kuchyně, která je přes sklad (druhým vstupem) propojena s domovní chodbou. V suterénu jsou oddělené záchody pro návštěvníky, WC personál, šatna zaměstnanců, úklidová komora a místnost vzduchotechniky, která je samostatně přístupná ze společných prostor domu.

Foto: eArch

GARÁŽE

Vjezd do garáží je situován v prostřední okenní ose z ulice Sochařská. Přístup do suterénu řeší autovýtah,, který sveze automobil i s řidičem do 1. podzemního podlaží, kde jej točna automaticky dle předvolby natočí na jedno ze čtyř parkovacích míst.

BYTY

Rekonstrukce střechy s nástavbou je spojena s rekonstrukcí 5. NP. V něm tak nově vznikly dva mezonetové byty. Jejich rozšíření vertikálním způsobem bylo z hlediska rozmístění světlíků a komínových těles optimálním řešením. Větší z mezonetových bytů je infrastrukturou i polohou schodiště připraven na možné opětovné rozdělení. Dále jsou v 5. NP ještě dva další byty.

V šestém patře je pak pouze vstup do posledního, velkoryse pojatého, mezonetového loftu. Ten je dispozičně rozdělen na noční část v 6. NP a denní část v 7. NP, spojenou s terasou a výhledem.

Foto: eArch

KONSTRUKCE

Krov je řešen jako provázaná konstrukce typu „pavouk“ z ocelových válcovaných profilů uložený na železobetonovém věnci. Svislé stěny směrem do vnitrobloku jsou vyzděny z nosného zdiva sytému Porotherm. Stropy jsou tvořeny na nosníky se uloženým trapézový plech a na ně vylévanou betonovou deskou.

Nový osobní výtah bude koncepčně navržen jako prosklený box v ocelovém rámu. Opláštění šachty je provedeno drátěnou tkaninou a v kombinaci s jemným tahokovem.

Foto: eArch

Foto: eArch

 • Autoři: Jan Šorm, Petr Uhlík
 • Ateliér: Uhlík architekti
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: Praha 7 - Bubeneč
 • Ulice, číslo: U Akademie 366/11
 • PSČ: 170 00
 • Datum projektu: 2011
 • Realizace: 2015
 • Užitná plocha: 974.80m2
 • Foto ©: Jan Kuděj
Generální partner
Hlavní partneři