E

Ehl&Koumar architekti - Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích

Pro historické centrum obce Líbeznice jsou typické uzavřené formy hospodářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. Nároží ulic Družstevní a Mělnická ovládají  bílé budovy obecního úřadu a Domu služeb, která jsou úhelným kamenem celého obecního prostoru. V druhém plánu za Domem služeb jsme proto chtěli vytvořit nový intimnější prostor - jakousi agoru nebo náměstíčko odstíněné od tranzitní dopravy.

Barevné objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytvářejí s bílým Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu „komunikují“ a dávají novému nádvoří lidské měřítko. Hasičská zbrojnice se otáčí svým čelem do Mělnické ulice a široké schodiště vedle ní umožňuje důstojný nástup do nového veřejného prostoru. 

Ten je oživen dvěma řadami stromů mezi kolmými stáními a sochami „ochránců stromů“ Ivany Šrámkové. Ti už dostali od občanů svá jména a dávají nádvoří charakter a určitou radost.

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích, Ehl&Koumar architekti/ Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lankaš © Jakub Kolek, Jan Lankaš

Podlouhlý objekt zázemí technických služeb pohledově odděluje pobytovou reprezentativní část dvoru od manipulační a skladové plochy v zadním plánu řešeného území. Stanice dobrovolných hasičů stojí včele dvoru a je orientována ve směru příjezdu. Svou boční fasádou se zapojuje do obecního prostoru ulice s parkovou úpravou. Sem je orientována víceúčelová klubová místnost hasičů. Podél východní hranice území ponecháváme volný pás zeleně s možností pěšího propojení plánované obytné čtvrti v záhumením prostoru obce.

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích, Ehl&Koumar architekti/ Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lankaš © Jakub Kolek, Jan Lankaš

Jednotný vzhled a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Obezděné pilíře vymezují užitný prostor a podpírají dřevěnou konstrukci valbové střechy se střešní krytinou z velkoformátového plechu. Volný prostor mezi pilíři vyplňuje dřevěný rastr, který zajišťuje dostatečné provětrání a prosvětlení objektu a v exponované části slouží zároveň jako slunolam. Vytápěné prostory jsou zatepleny zevnitř pomocí vložených izolačních panelů dřevěné konstrukce. 

Sjednocená barevnost objektů v různých, ale blízkých odstínech červené - od přírodních cihel přes barvu střešní krytiny, část vnitřních výmaleb v odstínu antuky až po krycí nátěr oken a žaluzií - zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání staveb. 

 • Autoři: Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Jaroslav Malina, Jan Lankaš
 • Ateliér: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Zodpovědný projektant: Atelier RENO spol
 • Generální dodavatel: Gema Art Group
 • Město: Líbeznice
 • Suma: 25 400 000.00
 • Měna: CZK
 • Datum projektu: 2017
 • Realizace: 2020
 • Užitná plocha: 420.00m2
 • Zastavěná plocha: 540.00m2
 • Plocha pozemku: 3 910.00m2
 • Poznámka: 27 nově vysázených stromů, 8 autorských soch, 40 pilířů, 17 086 cihel
Generální partner
Hlavní partneři