F

FAM Architekti - Vinařství Mikrosvín (projekt)

Místo, které bylo zvoleno pro budoucí areál vinařství Mikrosvín se nachází v poetické krajině vinic, kilometr západně od centra Dolních Dunajovic, které jsou jednou z nejstarších vinařských obcí na Jižní Moravě. Stavba bude situována na louce, bývalé vinici, za sklepní uličkou, kde jsou čtyři budovy a šest klenutých sklepů v majetku investora. 

Foto: eArch
Návrh nového areálu vinařství Mikrosvín, FAM Architekti. Vizualizace: FAM Architekti

Premisou návrhu je využití stávajících historických sklepů v maximálním rozsahu pro fermentační proces vín a zpřístupnění jejich části návštěvníkům. Snahou je dále co nejlépe využít morfologii parcely ke gravitačnímu příjmu hroznů do výroby a svah využít k zakopání výrobní haly pod terén, kde je nejlépe ochráněna proti klimatickým extrémům. V nadzemní části se důsledkem řešení objeví kompozice tří objektů, které mají podobné měřítko, architektonický jazyk a dohromady tvoří architekturu definující veřejnou tvář nového areálu. Tři objekty navazují na sebe zalomenými hřebeny střech tak, aby tvořily komponovanou trojici, která charakterizuje filozofii areálu – výrobu vína, prezentaci vína a ubytování návštěvníků.

Návrh nového areálu vinařství Mikrosvín, FAM Architekti. Vizualizace: monolot

Cílem architektonického řešení stavby není splynutí s krajinou, ale vzájemná symbióza s krajinou pomocí jemné komplementární objemové geometrie. Stavba s krajinou kontrastuje i splývá zároveň, právě díky charakteristickému tvarování zalomených střech jednotlivých objektů, které reagují na jemnou modelaci okolních kopců a na typické rozpony vinic. Zalomení střech zároveň vychází z jemných úhlů atiky stávajícího viničního domku. Jemná struktura povrchu a zemitý odstín novostavby připomínají důležitou geologickou rozmanitost a zemitost místní vinařské a zemědělské krajiny. 

Foto: eArch
Návrh nového areálu vinařství Mikrosvín, FAM Architekti. Vizualizace: monolot

Foto: eArch
Návrh nového areálu vinařství Mikrosvín, FAM Architekti. Vizualizace: monolot

Generální partner
Hlavní partneři