F

FAM Architekti - Rodinný dům Řeporyje

Pozemek pro výstavbu rodinného domu se nachází poblíž Řeporyjského náměstí a místního hřbitova. Charakter okolní zástavby variuje od individuálních rodinných domů v nejbližším okolí, přes bytové domy až po starší zástavbu vesnického charakteru.

Novostavba rodinného domu respektuje měřítko okolních rodinných domů. Vzhledem k urbánní struktuře a orientaci pozemku je navržen půdorys domu tvaru L, přičemž uliční hrana navazuje na sousední zástavbu a dům se otevírá směrem na západ a do klidné části pozemku se soukromým dvorem a zahradou. V přední části pozemku při ulici Smíchovská je umístěn objekt garáže a venkovního stání, který spolu s živým plotem a novým stromem nenápadně odstiňuje rodinný dům od rušného silničního provozu. 

Foto: eArch

Dispozičně je dům pro čtyřčlennou rodinu rozdělen na otevřenou společenskou přízemní část a soukromou nadzemní část s ložnicemi. Důležitým prvkem návrhu je prostor terasy, která doplňuje půdorys tvaru L a rozšiřuje obytný prostor přízemí o venkovní část přístupnou širokým okenním otvorem. V interiéru propojuje obě podlaží dřevěné schodiště s vestavěnými úložnými prostory. Stavba je konstrukčně koncipována z keramických bloků s kontaktním zateplením se štuky různých struktur od hladkých po hrubé. Okenní otvory jsou na osluněných stranách opatřeny venkovním stíněním, na neosluněných průčelích jsou umístěny v líci omítky.

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři