I

IHARCH - Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně

Hlavní budova Regionálního muzea v Kolíně – tzv. Veigertovský dům - je situována na kolínském Karlově náměstí. Historický dům, navazující na jižní hranu náměstí, je spojením dvou původně opatřených barokní fasádou s podloubím a v 19. století výkladci v prostoru náměstí. Dále byl dům nastavěn cca. v pol. 19. stol. Klasicistní fasáda přistavěného 2. patra sledovala členění barokní fasády přízemí a 1. patra. Z 19 stol. jsou rovněž zdokumentovány dispozice dvorního traktu, zahrnujícího nízkou hospodářskou přístavbu u jižní dvorní zdi a vyšší přístavbu pavlače, v níž se nacházelo sociální zázemí domu. V r. 1989-1990 byla započata generální rekonstrukce a přestavba domu, která odstranila či narušila podstatnou část dochovaných historických prvků včetně malovaných barokních stropů. Rekonstrukce nebyla z důvodu sporu mezi majiteli domu nikdy dokončena. 

Celková stavební obnova domu a jeho dvorního traktu zahrnuje obnovení a prezentaci dochovaných historických prvků (štuková výzdoba v přízemí, malované stropy v 1. patře), obnovení podloubí v dvorním traktu, nový objekt depozitáře, multifunkčního sálu a badatelny na půdorysu původní nízké budovy podél jižní dvorní zdi a objekt výtahu, spojující obě budovy. Tento, spolu se sérií schodišť a ramp vyrovnávajících výškové rozdíly v jednotlivých částech domu, dané jeho stavebním vývojem a svažitým terénem pozemku, umožňuje bezbariérový pohyb osob ve všech veřejnosti určených prostorách muzea. 

V prostoru podkroví byla odstraněna mohutná zděná vestavba přetěžující stropní konstrukce 3. nadzemního podlaží a nahrazena lehkou vestavbou na dvou podlažích, propojenou skleněným schodištěm. 

Foto: eArch

Novostavby depozitáře a spojovacího krčku rámují prostor dvora, rozdělený schodištěm na dva čtvercové dvorky o čtvercovém půdorysu, lemované obnoveným podloubím vnitřního traktu domu a kavárnou s gotickými klenbami. Štíhlý hranol přístavby výtahu, osazený na barokní podloubí v přízemí hlavního domu, uzavírá západní hranu nádvoří.  

Novostavby jsou zkonstruovány z monolitického železobetonu. Spodní stavbu tvoří tzv. bílá vana z vodotěsného betonu, zajišťující vhodné klima pro uložení nejcennějších předmětů ve sbírkách kolínského muzea. Obě nové budovy jsou opláštěny tepelněizolačním profilovaným sklem. Střecha nad badatelnou je osázena rozchodníky, příznivě ovlivňujícími mikroklima ve vnitrobloku. 

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři