L

Létající inženýři - Resort Eisgrub

Rekonstruovaný soubor budov s původním normalizačním tvaroslovím se nachází v historickém centru města Lednice na významné pozici v již ustavené urbanistické struktuře. Po rekonstrukci je v něm samoobsluha a dvacet bytů apartmánového typu.

Orientován je do Zámeckého náměstí i do veřejného prostoru se sochou Jana z Nepomuku ve styku ulic Pekařská, Mikulovská, Valtická, Břeclavská, který má rovněž formu náměstí. Nový předprostor v místě původního a odbouraného bloku schodiště tvoří nový styčný bod obou náměstí.

Resort Eisgrub, Létající inženýři. Zdroj: archiv autora

Odbouráním schodiště a části jednoho traktu ve 2. NP původního nákupního střediska byl vyrovnán nepoměr objemů obou původních staveb nákupního střediska a pošty. Tím vznikla hmotová nárožní figura se dvěma koncovými štíty a střední nižší částí.

Nadstavbou je objekt formován do archetypálních tvarů se sedlovou střechou, stavba je rozdělena na uliční objekt a dvorní křídlo. Tím jsme docílili úpravy měřítka budovy a jeho přiblížení okolním stavbám. Použili jsme klasické materiály jako hladká či vzorovaná omítka a pálená krytina. Ze strany zásobovacího dvora má podkrovní nadstavba soudobý výraz. Parkování je před domem i ve dvoře.

Resort Eisgrub, Létající inženýři, © Studio Toast / Libor Stavjaník

Resort Eisgrub, Létající inženýři, © Studio Toast / Libor Stavjaník

Foto: EARCH
Původní objekt potravin během přestavby

 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: Lednice
 • Ulice, číslo: Břeclavská 368
 • PSČ: 691 44
 • Datum projektu: 2017
 • Realizace: 2020
 • Užitná plocha: 2 059.00m2
 • Zastavěná plocha: 804.00m2
 • Plocha pozemku: 1 051.00m2
 • Spolupráce: Ing. Michal Kolář, Smart-projekt CZ
Generální partner
Hlavní partneři