N

NEUHÄUSL HUNAL - Revitalizace U Glaubiců

V roce 2017  jsme dokončili kompletní revitalizaci interiéru proslulé malostranské hospody U Glaubiců. Nesnadné hledání ideální kombinace starého a nového vedlo k velmi citlivému přístupu založenému především na změně atmosféry a akupunkturních zásazích. Tři roky poté nás majitel požádal o návrat na místo činu a rekonstrukci omšelých toalet, jejichž výtvarné řešení záměrně kontrastuje se zbytkem hostince.

Revitalizace restaurace U Glaubiců, NEUHÄUSL HUNAL © Jaroslav Moravec

V obou případech byl stav restaurace sice funkční, ale daleko za prahem morální životnosti: dvě desítky let nekoordinovaných úprav se podepsaly nevhodnou barevností, osvětlením, detaily a objekty v podobě pseudohistorizujících či lehce nevkusných dekorací, svítidel, reklam apod. Celý prostor jsme od balastních prvků očistili a následně sjednotili výmalbou, mobiliářem, osvětlením, informačním systémem a kvalitními detaily. Vše smysluplné bylo zachováno. Jediné nové, zcela současné zásahy definuje černá ocel. Konkrétně se jedná o pulty na stání s jemným detailem a systém informačních svítidel, který návštěvníka provází nejdůležitějšími letopočty od vstupu až do sklepení, kde je završen levitující tabulí shrnující historii objektu. Pod ní nahradil původní dřevěnou tankovnu elegantní černý box. Zásadní výzvou bylo řešení toalet. Kvůli omezením historické stavby fungovaly na minimálním prostoru a nezřídka se zde tvořily fronty, ovšem díky elegantnímu prohození dispozice se nám podařilo přidat toaletu navíc pro dámy a razantně zlepšit obslužnost u pánů. Atmosféru kompaktního, červeného prostoru doplňují nerezové zařizovací předměty, zapuštěná liniová svítidla a kulatá zrcadla. Dominantou je dělící stěna z průsvitných, neprůhledných luxfer.

Revitalizace restaurace U Glaubiců, prostor toalet, NEUHÄUSL HUNAL © Radek Úlehla

Revitalizace a rozšíření výčepů byly provedeny v tradičním duchu, což se týká i drobných úprav dispozice. Stávající mobiliář a svítidla definující současný charakter pivnice byly zachovány v nejvyšší možné míře a nekontrastně doplněny. Přibylo nepřímé osvětlení a jednotný orientačně-komunikační systém ručně psaných tabulí a písmomalířských nápisů na zdi. Výrazné ztlumení a úprava osvětlení zdůraznily atmosféru a odlišný charakter gotického sklepení. Historicky relevantní roztáčená výmalba vhodné barevnosti místo přepálených odstínů. Sražené rohy místo plastových lišt. Jednoduché černé kruhy místo přezdobených rytířských lustrů. Skrytí elektrických rozvodů a výměna plastových vypínačů a zásuvek za keramické. Projekt byl konzultován s památkáři, restaurátorem a architektem poslední rekonstrukce z roku 1998. 

Revitalizace U Glaubiců, gotické sklepení, NEUHÄUSL HUNAL © Jaroslav Moravec

Revitalizace restaurace U Glaubiců, NEUHÄUSL HUNAL © Jaroslav Moravec

Revitalizace restaurace U Glaubiců, prostor toalet, NEUHÄUSL HUNAL © Radek Úlehla

  • Autoři: David Neuhäusl, Matěj Hunal
  • Ateliér: Neuhäusl Hunal
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Praha 1
  • Ulice, číslo: Malostranské náměstí 266
  • PSČ: 11800
  • Datum projektu: 2016
  • Realizace: 2020
  • Elektro: elsyko.cz
Generální partner
Hlavní partneři