N

NEW WORK - Rodinný dům v ulici Palouk

Dům je v řadové zástavbě rodinných domů a tvoří dvojici se sousedním domem, který měl ovšem jiné uspořádání. Stavební úpravy objektu nepřekročily původní zastavěnou plochu. Pozemek je orientován jih-sever. Změny proporcí otvorů odrážejí nové vnitřní uspořádání prostorů. Hmota původního domu je v posledním patře rozšířena o dřevěnou stavbu obsahující jednu místnost.

Z důvodů chatrné spodní konstrukce bylo nutné změnit prostorové uspořádání vstupního podlaží a tak došlo k vložení šikmé osy a sbíhavých prostorů do jinak pravoúhlé stavby. Prostorové řešení domu dodržuje jeho původní koncept. Jednotlivá patra jsou spojena repasovaným teracovým schodištěm, které je umístěno k fasádě orientované do zahrady.

Posunem vstupních dveří do vstupní chodby vzniká zastřešené závětří. Na závětří navazuje vstupní hala. Na halu je napojen sklad, wc s technickou místností a směrem k zahradě pracovna a schodiště. Přes pracovnu se prochází na zahradu. Celé přízemí má podlahu z repasovaného a nově doplněného teraca. 

Foto: eArch

První podlaží je společenskou částí domu. Je zde obývací pokoj s kuchyňským koutem. Směrem do zahrady se dá vyjít na původní balkon. Novým členěním otvoru směrem do ulice zároveň vzniká menší lodžie.

Druhé patro je klidovou částí domu. Nachází se zde samostatné WC, ložnice se šatnou a koupelna. Z koupelny je přístupný stávající balkon. Směrem do ulice opět vzniká menší lodžie.

Ve třetímpatře se nachází nově vybudovaná koupelna s WC, samostatná ložnice a nově vybudovaný atelier v dřevěné nástavbě. 

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři