P

Pavilon skla v Klatovech / PASK

Lokalita

Stavba se nachází v zahradě muzea Karla Hostaše, jihovýchodně od centra města. Je součástí městské památkové zóny, objekt muzea spolu se zahradou jsou kulturními památkami.

Zadání

Rekonstrukce stávajícího pavilonu na pavilon skla. Umístění kompletní soukromé sbírky historického skla Loetz pro stálou expozici a vytvoření prostoru pro pořádání krátkodobých výstav současného skla.

Architektura

Pavilón byl postaven v roce 1959 v akci „Z“ pro potřeby výstav klatovských karafiátů. Od 80. let do současnosti byl v pavilonu umístěn depozitář a dílny pro potřeby Vlastivědného muzea. K tomuto čistě technickému účelu byl pavilon částečně stavebně upraven.

Figura pavilonu byla pro nás největší architektonickou hodnotou. Nejprve jsme odstranili všechny přidané historické vrstvy, které pavilon díky úpravám zvenku i zevnitř proměnily, aby vynikl čistý základní tvar pavilonu ve tvaru písmene „U“. Zazdili jsme všechny původní otvory, včetně centrálního vstupu a prolomili symetricky dva nové otvory ve štítech.

Jeden otvor je vstupem. Oproti původnímu centrálnímu, je umístěn asymetricky, aby expozice mohla vyplnit nerušeně celý prostor pavilónu. Orientaci jsme zdůraznili organickou křivkou chodníku vinoucí se od vstupu z ulice zahradou k pavilonu. Druhý otvor je velké okno s průhledem do zahrady, které dává tušit světlo na druhé straně expozice při vstupu do pavilonu a vytváří tak uvnitř výstavy „pauzu“ s posezením. Třetí otvor je velký kruhový světlík ve střeše v prostředku pavilonu s horním rozptýleným světlem.

Expozice je umístěna do vitrín, které jsou součástí obvodových stěn. Návštěvník se díky tomu pohybuje uprostřed expozice obklopen kolem dokola pestrými tvary a barvami historického skla. Tvarování vitrín vychází z geometrie pavilonu, mírně ji rozvíjí a dotváří tak podobu vnitřního prostoru interiéru. Ten je rovněž určen pro krátkodobé výstavy, čímž je umožněno vystavování objektů různých měřítek. Součástí expozice je betonové točité schodiště do suterénu, kde je umístěno technické zázemí s toaletami. Další technické zázemí se šatnou je schováno do zděné „kapsy“ u vstupu.

Bílá sjednocující barva v interiéru i exteriéru podtrhuje barevnost exponátů i zahrady a zároveň nechává vyniknout tvaru pavilonu i vnitřnímu prostoru v jemných odstínech. Organicky tvarovaná zahrada s ostrovy travin a sezením doplňuje a zároveň rozvíjí základní geometrický koncept. Počítá se s umístěním některých exponátů v prostoru zahrady, která je přístupná veřejnosti a vytváří tak další relaxační prostor v centru města. Důležitým počinem je grafika a vizuál pavilonu, který v jemných detailech řezů písma gotham doplňuje architekturu. PASK.

Konstrukce a technologie

Konstrukce je zděná, omítky štukové, bílé. Z vnější strany je plášť zateplen minerální vatou. Podlahy, schodiště a rampa jsou betonové. Konstrukce střechy je původní, pultová ze sbíjených prkenných vazníků. Vytápění je řešeno tep. čerpadlem na vzduch v suterénu.

 • Autoři: Martin Kožnar, Jiří Bíza
 • Ateliér: Atelier25
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: Klatovy
 • Ulice, číslo: Hostašova 917
 • PSČ: 339 01
 • Datum projektu: 2013
 • Realizace: 2014
 • Zastavěná plocha: 230.00m2
 • Foto ©: Ivan Němec
Generální partner
Hlavní partneři