P

Polyfunkční dům Minská

Řadový dům v brněnské čtvrti Žabovřesky byl postaven podle projektu kanceláře Makovský & partneři. Úzký pozemek, na které je objekt postaven, je typický pro zástavbu v této čtvrti. Parcela orientovaná podélnou osou k rušné městské třídě je důsledně zastavěna přes hlukové limity dané městskou dopravou i problematickou šířku.

Maximální míru zastavění umožnilo prostorové členění na dva objekty, uliční-čtyřpodlažní a vnitřní jednopodlažní. Obě části jsou propojeny světelným a komunikačním atriem.

Cílem architektů bylo vytvoření univerzálního prostoru v přízemí objektu i ve třech nadzemních podlažích. Jasné geometrické schéma se propisuje do železobetonové montované struktury stavby. Proporce objemů, jejich členění, velikosti exteriérových i interiérových prostorů zohledňují důsledně lidské měřítko. Transparentnost objektu, architektura rovinných ploch vodorovných i svislých umožňuje na protáhlé parcele vytvořit kontinuální prostor mezi ulicí a vnitřním objektem.

Cíleně je vytvořen kontrast mezi nosnou z exteriéru pohledovou železobetonovou strukturou obvodového pláště s příčnými zavětrovacími stěnami a interiérovými plochami vertikálními i horizontálními / tepelná izolace, podlahové stěrky/ dematerializovanými bílou barvou. Toto abstrahující pojetí vytváří atmosféru koncentrace a nezatěžuje lidskou psychiku detailem. Velké plochy průčelních stěn umožňují kontakt s rušnou ulicí i výhledy na město z vyšších podlaží. Snaha o racionální architekturu a maximální redukci vychází z programového směřování architektonické kanceláře Makovský & partneři.

Dispoziční řešení se odvíjí od prostorové skladby obou domů. Na hlavní vstup z ulice Minská navazuje chodba, která ústí do atria. V něm je umístěno ocelové schodiště zpřístupňující druhé až čtvrté nadzemní podlaží. Zároveň je zde vstup do jednopodlažního dvorního objektu – „atelieru“, jehož převýšený prostor je osvětlen střešními světlíky a dominantní prosklenou stěnou do atria. Čtyřpodlažní uliční objekt má opakující se dispozici ve všech podlažích – dva prostory s výrazným prosklením, které jsou vzájemně odděleny jádrem s minimalistickou koupelnou a kuchyňkou.

Obtížné zakládání na parcele s podzemní vodou bylo řešeno mikropilotami. Montovaná konstrukce železobetonového obvodového pláště a zavětrovacích vnitřních stěn umožnila manipulaci na stísněném pozemku. Na zateplení vytvářející tepelnou kajutu bylo použito materiálu Multipor a to i z důvodů požární ochrany.

Kancelář Makovský & partneři si ze stavby odnáší poznatek o obtížnosti a ekonomické problematice zástavby řadového pozemku v městské zástavbě.

 • Autoři: Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Adam Sirotek
 • Ateliér: Makovský & partneři
 • Spolupráce: Lukáš Poláček
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Stavebník: Makovský & partneři
 • Generální dodavatel: Makovský & partneři
 • Město: Brno - Žabovřesky
 • Ulice, číslo: Minská 85/93
 • PSČ: 616 00
 • Datum projektu: 2012
 • Realizace: 2014
 • Užitná plocha: 264.40m2
 • Zastavěná plocha: 105.00m2
 • Plocha pozemku: 144.00m2
 • Foto ©: Manfred Seidl
Generální partner
Hlavní partneři