R

Rodinný dům v Olomouci

Přízemní hmota se skládá ze tří křídel a vnitřního atria v půdorysném tvaru „U“ orientovaném na jižní stranu parcely. Severní křídlo domu představuje hlavní obytnou část a otevírá se jižním směrem do soukromého atria. Velkoformátové okno s posuvným křídlem, umožňující plynulý přechod na částečně krytou terasu, zajišťuje propojení vnitřního obytného prostoru s venkovním prostorem atria.

Západní křídlo domu je navrženo jako „obytné – klidové“ s dětskými pokoji. Severní a západní křídlo propojuje chodbou, volně se prolínající s hlavním obytným prostorem. Chodba se svými průhledy a okny otevírá do navazující zahrady a atria a obtáčí se kolem vnitřního ložnicového bloku. Stává se tak přirozenou cestou domem a nezůstává jen účelovou vnitřní komunikací propojující místnosti.

Nášlapné vrstvy podlah rodinného domu jsou převážně z polyuretanové stěrky StoPur s jemným vsypem světlých tónů. Povrchy vnitřních stěn jsou převážně omítané dekorativní omítkou StoLook Veneziano světlých barev.

Výtvarné řešení domu spočívá v jednoduchém kompaktním hmotovém návrhu se střízlivým členěním okenními otvory. Jednoduchá základní hmota domu je uzavřena atikou domu z pohledového betonu. Na severní straně v části chodby tato atika přechází plynule v železobetonovou stěnu. Povrchy ostatních stěn jsou omítané omítkou světlé barvy. Pro zjemnění měřítka velkých omítaných ploch jsou tyto povrchy výtvarně pojednány podélnou profilací omítky plastickými liniemi v profilu vlnek. Tato profilace omítky vytváří na stěnách reliéfní hru stínů vystupujících linií. Ve stěně z pohledového betonu jsou rozmístěny v pravidelném rytmu skleněné tvarovky kruhového průřezu, lemované prstenci z nerezavějící oceli, které uvnitř domu a atria vytváří světelné body.

V rámci druhé etapy výstavby bude na jižní straně pozemku realizován zahradní pavilon, který bude svou geometrií navazovat na hmoty západního a východního křídla domu. Mezi zahradním pavilonem a domem je záměrně ponechán volný prostor – odstup – který zdůrazňuje podélnou osu zahrady, kolem níž je rozvíjena koncepce zahrady.

  • Autoři: Jiří Vokřál, Hana Horáková
  • Spolupráce: Radim Horák, Filip Balcar
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Olomouc
  • Datum projektu: 2012
  • Realizace: 2014
  • Zastavěná plocha: 362.00m2
  • Výrobek: STO - Podlahové systémy Sto Cretec
  • Autorka zahradních úprav: Eva Wagnerová, Obestavěný prostor: 1309 m3
Generální partner
Hlavní partneři