Šatny Wikov

Určujícím momentem při návrhu nových šaten byl požadavek na rychlost výstavby v délce šesti měsíců. Architektura návrhu je výslednicí jednoznačnosti provozu, lapidárnosti formy a skladebnosti konstrukce. Vrstevnatost stavby je potom abstrahovanou připomínkou šaten jako místa rozličných garderób.

Umístění stavby v nivě Zbečnického potoka si vyžádalo založení na pilotách, následovala stavba montovaného železobetonového skeletu a vyzdívky z neomítaných vibrolisovaných betonových tvárnic. Hygienické buňky uprostřed dispozice jsou z důvodu snadného vedení instalací řešeny z pěnosilikátových příčkovek. Omyvatelné povrchy jsou navrženy z polyuretanových stěrek a desek vysokotlakého laminátu.

Analytická skladebnost jednotlivých vrstev se z interiéru přelévá do exteriéru. Nosná konstrukce je opatřena kašírovanou tepelnou izolací, kterou chrání zavěšená fasáda z pohledových heraklitových desek. Rytmus konstrukce prosklené pavlače v úrovni druhého nadzemního podlaží rozvíjí lehká koruna z pozinkovaného tahokovu, lemující celou atiku domu.

 • Autoři: Tomáš Hradečný, Benedikt Markel
 • Ateliér: IXA
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Generální dodavatel: Průmstav Náchod s. r. o.
 • Město: Hronov
 • Ulice, číslo: Zbečník 356
 • PSČ: 549 31
 • Datum projektu: 2014
 • Realizace: 2015
 • Užitná plocha: 680.00m2
 • Zastavěná plocha: 460.00m2
 • Foto ©: Benedikt Markel
Generální partner
Hlavní partneři