S

Sporadical - Sportovní hala Dolní Břežany

Dolní Břežany jsou moderní a atraktivní místo pro život a za poslední roky prošly zásadní proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veřejného prostoru a při realizaci nových projektů klade důraz na architektonické a urbanistické hledisko. Zásadní rekonstrukcí a rozšířením prošel také areál základní školy, na který sportovní hala navazuje a je další etapou jeho rozvoje. Břežanská škola získala nové prostory pro výuku tělocviku, halu využívají místní sportovní kluby a ve večerních hodinách slouží rekreačním sportovcům z řad veřejnosti. Velkorysý interiér haly umožní její využití pro pořádání kulturních a společenských akcí.

SporadicalFoto: eArch

Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné požadavky i neznámou budoucnost. Realizace a provoz haly mohou být impulsem a inspirací pro další růst obce, proto má vazba na okolí a veřejný prostor stejný význam jako přirozené napojení na základní školu.

Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr.

SporadicalFoto: eArch

Exteriér halu od školy odlišuje, interiér na ni naopak navazuje kombinací bílých a šedých povrchů a masivního dřeva. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k ulici a parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy.

Srdcem je sportovní plocha 45 x 25 m s výškou 8-9 m dělená příčně na tři části mobilními roletami. Každá z třetin má velikost pro volejbalový kurt, dělení umožňuje paralelní výuku tří hodin tělocviku. Na straně školy jsou v přízemí šatny s hygienickým zázemím oddělené od sportovní plochy stěnou z tělocvičných žebřin, v patře jsou kabinety a strojovny.  Na straně diváků je tribuna pro 250 osob, pod ní zázemí a nářaďovny.

Důležitým prostorem je otevřený vestibul s bufetem přemostěný lávkou, která spojuje obě části tribuny. Pro halu byl studiem Les kanců navržen originální informační systém z piktogramů a číslic, který je ručně malovaný přímo na stěny z pohledového betonu.

SporadicalFoto: eArch

Nosná konstrukce haly je kombinací nosných železobetonových půdorysně zakřivených stěn a prostorové ocelové příhradové konstrukce střechy s ohýbanými vazníky o rozponu až 44 m. Fasáda objektu je z falcovaných šindelů PREFA z přírodního hliníku, střešní část se světlovody má povrch z bílé hydroizolační fólie Firestone UltraPly TPO. V hale je použita kombinace akustických opatření k dosažení potřebné doby dozvuku a dobré srozumitelnosti. Strop a části stěn jsou obloženy odolnými akustickými deskami Ecophon Super G, do výšky 2,5 metru je realizován štěrbinový modřínový obklad.

Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo, které pomocí soustavy 24 vrtů hlubokých 112 m využívá teploty horninového podloží. Návratnost systému je kalkulována na 8 let. Sportovní povrch Linosport xf2 leží na plošně pružném podkladu, pod kterým je instalováno podlahové vytápění REHAU. Denní osvětlení haly zabezpečuje 68 tubusových světlovodů Lightway Maximus o průměru 1,2 metru. Součástí systému umělého osvětlení Philips je senzor osvitu, který umožňuje automaticky regulovat intenzitu a spotřebu osvětlení v závislosti na denní době. V hale jsou instalována svítidla Philips Pacific LED.

SporadicalFoto: eArch

sporadicalFoto: eArch

Konstrukce a technické detaily

Založení objektu tělocvičny v Dolních Břežanech je plošné na základové desce tloušťky 30 cm s rozšířením na 1 metr po obvodu desky a železobetonovými obvodovými stěnami podpírající střechu celé budovy. Nosná konstrukce objektu je zhotovena z monolitických protilehlých stěn sloužících coby tribuny, šatny, hygienické zařízení, zázemí pro učitele a technický prostor. Na tento monolitický prvek byla následně realizována ocelová konstrukce o váze 160 tun s výsledným rozměrem objektu 57,2 x 47,5 metrů a výšce 12,5 metru elipsoidního tvaru.

Konstrukce byla následně zakryta dřevěným obložením, na které byl zhotoven hliníkový rošt se zateplením. Tato konstrukce byla následně uzavřena dalším dřevěným bedněním. Finálním obvodovým povrchem do výšky 10 metrů se stala krytina z hliníkového šindele o tloušťce 0,7mm. Střešní plášť je tvořen z foliové izolace, ve které je provedeno 68 tubusových světlovodů o průměru 1,2 metrů zajišťující osvětlení vnitřních prostorů haly.

Další zajímavostí tělocvičny je zdroj chladu a tepla. Teplo v objektu tělocvičny je tvořeno kaskádou dvou tepelných čerpadel země /voda, každé o tepelném výkonu 67 kW při B0/W35 (EN 14511), doplněná o 2 elektrické patrony umístěné v akumulační nádobě topné vody o celkovém topném výkonu 42 kW (1x36 kW a 1x6kW). Celkový jmenovitý výkon zdroje tepla je 176,2 kW.

Zdrojem chladu pro objekt tělocvičny je rovněž kaskáda dvou tepelných čerpadel země/voda, každé o jmenovitém chladícím výkonu cca při teplotním spádu 6/12°C cca 62 kW při B0/W35 (EN 14511). Celkový výkon zdroje chladu je tedy cca 124 kW. V souvislosti s tímto zdrojem chladu a tepla, bylo zapotřebí vybudovat 24 hloubkových vrtů o jednotlivé hloubce 112 metrů, které využívají teplotu horninového podloží. V nich koluje 2300 litrů nemrznoucí směsi. O výměnu tepla se starají jednotky vzduchotechniky o celkovém výkonu výměny vzduchu 23.000 m3/hodinu.

Vnitřní akustiku objektu zajišťují obvodové a stropní akustické desky Ecophon v kombinaci s modřínovým obkladem stěn do výšky 2,5 metru. Sportovní podlaha celého objektu je tvořena PVC povrchem společně s konstrukcí dřevotřískových desek a dřevěného odpruženého křížového roštu, pod kterým je umístěno podlahové vytápění v celé ploše.

SporadicalFoto: eArch

SporadicalFoto: eArch

SporadicalFoto: eArch

 • Autoři: Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová
 • Ateliér: sporadical
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Zodpovědný projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
 • Stavebník: Obec Dolní Břežany
 • Generální dodavatel: PKS stavby a.s.
 • Město: Dolní Břežany
 • Suma: 107 000 000.00
 • Měna: CZK
 • Datum projektu: 2013
 • Realizace: 2017
 • Zastavěná plocha: 2 130.00m2
 • fotografie: BoysPlayNice
Generální partner
Hlavní partneři