S

sporadical

Ateliér

Jsme architekti spolupracující od roku 2002, v roce 2004 jsme založili kancelář. 

Věnujeme se architektuře a urbanismu. Zabýváme se projekty různých měřítek i typologií. Ve vztahu s investorem vedeme vzájemnou komunikaci, budujeme důvěru a otevřenost. Projekty zajišťujeme komplexně, v potřebném rozsahu pro daný účel. Zpracováváme je ve všech fázích procesu – studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, výběr dodavatele, autorské dozory.

Generální partner
Hlavní partneři