S

Stodola

Konceptuální projekt rekreačního a celoročně obývatelného objektu umístěného na polosamotě v drsné krajině Českého středohoří. Projekt nazýváme konceptuálním, protože jsme tuto stavbu použili a nadále používáme jako experimentální prostor, na kterém si ověřujeme některé architektonické a prostorové vazby. Při vzniku tohoto projektu bylo definováno následující zadání:

1. maximálně minimální pořizovací náklady stavby

2. maximální využití místních materiálových a lidských zdrojů (případně i energetických)

3. koncept otevřeného domu - absolutní smazání hranice exteriér/interiér, při zachování základního uživatelského komfortu stavby

4. optimalizace úrovně komfortu stavby - tzn. stanovení takového komfortu užívání stavby, který je pro člověka nezbytný a pohodlný, ale v žádném směru nadlimitní.

Pro realizaci stavby byl vybrán pozemek bývalé stodoly, ze které se do současnosti dochovalo pouze torzo obvodových zdí. Z estetických důvodů jsme se rozhodli toto torzo ponechat a stavbu do něj integrovat. Vznikla tak kompozice polootevřeného dvorce s čelně umístěným objektem obytné části.

Novostavba je od severu chráněna původní masivní kamennou stěnou, jež spoluvytváří jakési vstupní závětří objektu. Objekt sám je zcela otevřen prostřednictvím pěti vrat do prostoru vymezeného zbývajícími zbytky obvodových zdí stodoly. V tomto prostoru je tak jasně definována soukromá zahrada objektu, vymezená vůči okolní divoké vegetaci.

Díky možnosti otevření celé jižní fasády objektu lze využívat pobytu ve venkovním prostředí při současném zachování komfortu prostředí interiéru. V případě uzavření jižní fasády pak do interiéru proudí dostatek světla a slunce velkokapacitním západním oknem. Zároveň tak nedochází k přehřívání interiéru stavby vlivem jižního slunečního záření.

Celá stavba byla realizována z místních materiálových zdrojů (dřevo, recyklovaný materiál z původní stodoly) a místními dodavateli. V blízké budoucnosti je v plánu dosažení vlastní energetické soběstačnosti (studna, čistička OV jsou již zrealizován, fotovoltaické a solární panely se připravují).

Design celé stavby byl navržen tak, aby byla realizovatelná prostřednictvím běžně dostupných metod a za nízkých pořizovacích nákladů. Významných úspor bylo dosaženo i maximálním omezením mimostavební dopravy a zařízení staveniště. Po dohodě s majitelem objektu budeme celý projekt pravidelně hodnotit a na základě provozních zkušeností aktualizovat a rozvíjet.

Generální partner
Hlavní partneři