Eeestudio

bio/motto:

Enrique Espinosa (Eeestudio) je architekt, spoluzakladatel a spoluředitel PKMN architectures od roku 2006 a docent na ETSAM od roku 2015. Od roku 2016 rozvíjí Eeestudio svou profesionální praxi v oblasti architektury a města, spolupracuje v síti s dalšími odborníky a institucemi a jeho výzkumné postupy se zaměřují na procesy společného učení a výroby.

Eeestudio rozšiřuje zkušenosti a směry práce, které PKMN rozvíjí v oblasti objektů, prostorů, identit, města a mezigeneračnosti, a to z perspektivy "studia", postavy paralelní k laboratoři, která zprostředkovává, syntetizuje a operuje mezi myšlenkami a realitou (koncepty analyzované ve výzkumu P. Gallisona, A. Wilkiese, I. Fariase) a která tak postupně činí na základě znalostí, platforem a otevřených a propojených sítí.

  • Město: Plaza Conde Valle Suchil 3 comercial 1S 28015. Madrid. Španělsko
  • Telefon: +34 649376066
  • E-mail: eees@eeestudio.es
  • www: https://www.eeestudio.es/

Generální partner
Hlavní partneři