Hlavatí architekti

bio/motto:

Architektonické studio Hlavatí architekti bylo založeno v roce 2013 s cílem navrhovat prostory kvalitní jak po estetické, tak po praktické stránce. Při zpracování návrhu klademe důraz především na individuální potřeby klienta, charakter místa a proveditelnost zvoleného řešení. Projekty zpracováváme od počáteční studie přes dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení, zadání stavby dodavateli po dokumentaci provedení stavby včetně výkonu autorského dozoru při realizaci. Zabýváme se projekty různých měřítek - od rekonstrukcí malometrážních bytů až po řešení veřejných prostor.


Generální partner
Hlavní partneři