Lina Ghotmeh Architecture

bio/motto:

Lina Ghotmeh - Architecture se zasazuje o spravedlivou a udržitelnou budoucnost. Ke svým projektům přistupuje hloubkově, historicky a materiálově citlivě. Každý z návrhů kanceláře vzniká na základě důkladného historického výzkumu. Vznikají jako znamenité zásahy, které oživují vzpomínky a smysly. Jedná se o "archeologii budoucnosti", kde každé nové gesto znovuobjevuje stopy minulosti.


Generální partner
Hlavní partneři