lumiartsoft (Lumion)

bio/motto:

Vznik

Společnost lumiartsoft s.r.o. vznikla počátkem roku 2014, díky nabídce z Nizozemské firmě ACT-3D, stát se oficiálním distributorem vizualizačního programu Lumion. Od té doby se staráme o to, aby se víc a víc dostával do povědomí české odborné veřejnosti a staráme se o každodenní chod Lumionu v ČR. Spolupracujeme také se školami, univerzitami, jednotlivci i velkými společnostmi. Zajišťujeme servis ohledně programu, implementaci, hardware, zaškolení a konzultace. 

Proč Lumion?

Proč jsme si program Lumion vybrali? Jde o unikátní program, který se díky péči výrobce neustále vyvíjí a zůstává tak stále špičkou ve své kategorii. Na vývoji se přitom podílí svými poznatky přímo uživatelé z celého světa, což je unikátní u tohoto druhu SW. Každým rokem Lumion posouvá hranice toho, co (a jak rychle) vizualizační program může vůbec zvládnout, také jak jednoduše jej uživatel může ovládat.  Z jeho vlastností, otevřenosti vstupům a vývoji je dnes již jasné, že jde o novou cestu v oboru vizualizací. Dovoluje jednotlivcům zpracovat návrhy do vizuální podoby, která je na profesionální úrovni. To za zlomek času strávený v jiných programech, bez nutnosti zdlouhavého školení. Lumion přesouvá tvorbu vizualizací do 3D ve smysluplné formě a nikoliv jen jako podklad pro další úpravy v grafických editorech.

Zpracování vizualizací

Abychom nebyly jen prodejci SW, kteří nerozumí tomu co prodávají, tak spolupracujeme také s malými i velkými firmami jako dodavatelé vizualizací. Kromě vytvoření prezentačních výstupů jsme schopni Vám zajistit model, architektonickou vizualizaci, katalogovou vizualizaci, případně i služby s vizualizacemi související, jako jsou různé webové prezentace, tisky, developerské webové stránky atd.


Generální partner
Hlavní partneři