MAPPA

nezisková organizace
bio/motto:

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) je hlavní koncepční pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. 


Zabýváme se koordinací některých klíčových projektů města. Zpracováváme zadání architektonických a urbanistických soutěží a v neposlední řadě popularizujeme témata spojená s rozvojem města. Organizujeme pravidelná setkání s odborníky i s širokou veřejností, o jejíž větší zapojení do diskuze o rozvoji města velmi stojíme.


Generální partner
Hlavní partneři