Nadace dřevo pro život

bio/motto:

Posláním nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti.


Generální partner
Hlavní partneři