nuak Architekten

bio/motto:

V popředí zájmu je pro nás vždy komplexní zohlednění komplexních požadavků a syntéza vysoce kvalitní architektury. Udržitelná architektura ve všech jejích různých aspektech - kulturních, konstrukčních, funkčních nebo ekonomických - je pro nás samozřejmostí. Cílem je architektura s vysokou kvalitou života a atmosférou, a to jak v koncepci, tak v realitě. V tomto procesu hraje ústřední roli dialog: důvěryhodná komunikace s klientem, mezioborová výměna názorů a mnohovrstevnatý diskurz v rámci týmu jsou základem úspěšné realizace.

U menších projektů poskytujeme veškeré architektonické služby. Při realizaci větších projektů se soustředíme na plánovací část. Pro plánování nákladů a harmonogramu využíváme specializované firmy. Úspěšně spolupracujeme s externími společnostmi pro správu staveb i s generálními dodavateli. Disponujeme rozsáhlým know-how v oblasti projektového řízení a profesionálně doprovázíme klienty během celého procesu výstavby. Nabídku našich služeb doplňuje poradenství v oblasti udržitelnosti a plánování jednoduchých venkovních prostor.


Generální partner
Hlavní partneři