OAB Architecture

bio/motto:

V posledních letech zaznamenala společnost OAB obrovský nárůst různých mezinárodních zakázek, nejprve ve Francii a Itálii, nyní také v Německu, Maroku, Turecku, USA, Brazílii a Mexiku.

Díky spolupráci s architekty z různých částí světa je struktura OAB připravena na práci v mnoha různých kontextech, a to s trvalým vědomím, že architektura vychází z kořenů, které mají co do činění s tradicí míst, kde se pracuje, a tím, že vždy projevuje respekt k fyzickým aspektům místa nebo aspektům souvisejícím se sociální organizací programů.

Projekty však mají tendenci vyrůstat z abstrakce, což OAB umožňuje setkávat se na jiných místech s podobnými formami vyjádření, i když podmíněnými také novým souborem požadavků nebo předpokladů.


Generální partner
Hlavní partneři