Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 05 | 2013: Sféra privátna

Počas roku 2012 sme v ARCHu publikovali viac ako 34 bytových a rodinných domov alebo interiérov bytov. Tento segment tvorí podstatnú časť realizácií, na ktoré sa ARCH pravidelne sústreďuje.

Andrea Bacová , 27. 5. 2013

V zásade by stačilo zosumarizovať z ostatných 3 – 4 ročníkov časopisu túto oblasť a dostali by sme slušný prehľad, ktorý by dokumentoval aktuálny stav problematiky. III veže, Manhattan, bytový dom na Dunajskej ulici, nájomné domy v Senici, v Liptovskom Mikuláši, vo Zvolene, Nová Mýtna, obytný súbor Pod vŕškami, Casa Pueblo, bytový dom Pomaranč, Minergo... je len malé pripomenutie niektorých recenzovaných bytoviek. Ich spoločným menovateľom je rôznorodosť a individualizmus, ktoré ich takto približujú ku konceptom rodinných domov. Dokonca mnohé z nich vykazujú aj vysokú mieru privátnosti. Aj u nás sa už v mnohých projektoch uplatňuje princíp dôslednej priestorovej segmentácie širšeho obytného prostredia, ktorý vytvára diferencované verejné, poloverejné, poloprivátne a privátne exteriérové priestory. Zvyšujú kvalitu bývania, sú sociálne „ozdravným“ prostriedkom, ktorý nabáda k lepším susedským vzťahom, pretože ľudia, ktorí žijú spolu „stena vedľa steny“, často zabúdajú, že žijú aj „dvere vedľa dverí“ („People who live wall to wall often seem to forget that they also live next door to each other.“ André Brie). Charakter obytného prostredia sa stáva jedným z podstatných momentov, ktoré výrazne ovplyvňujú celkovú kvalitu bývania a sociálny život obyvateľov. Okrem toho sa v ostatnom čase stretávame aj na našej scéne s overovaním nových experimentálnych foriem bývania, ktoré spájajú výhody rodinného a bytového domu do špecifických hybridných foriem. Aktuálnym príkladom sú mestské vily obytného komplexu Slnečnice – Južné mesto v bratislavskej Petržalke, kde prízemie dvoch víl prepája línia bytov s charakterom radových rodinných domov s priamou väzbou na záhradu. V ďalších podlažiach sa objem domu člení na dva samostatné bodové bytové domy. Prefererencia prízemných bytov s priamou väzbou na terén je pozitívnym javom, ktorý bol v minulosti na Slovensku používaný len ojedinele, aj v dôsledku normou predpísanej výšky parapetu prvého nadzemného podlažia.

Sféra privátna sa tak rozširuje o vonkajšie priestory, ktoré „predlžujú“ obývaciu izbu smerom na balkón, lodžiu, terasu, záhradu, dvor. Prichádza tak k lepšej interakcii interiéru s exteriérom – uplatňuje sa v širšom spektre princíp vlastný rodinnému domu. Zmena životného štýlu v 21. storočí postupne formuje aj nový pohľad na bývanie a architektúru bytových domov. Skutočne prichádza k formálnym zmenám, ktoré od základov menia zaužívané konvencie, i keď v konzervatívnom slovenskom prostredí sa presadzujú novinky veľmi opatrne a pomaly. Predovšetkým v suburbánnom mestskom prostredí je šanca hľadať nové typy bývania s uplatnením diferencovanej typológie a vytváraním multifunkčných sebestačných autonómnych štruktúr. Top kvalitu a zároveň výnimočný, prelomový názor v tomto smere priniesol v roku 2010 bytový komplex 8 House v Kodani od ateliéru BIG (Bjarke Ingels Group). Ukazuje cestu, ktorá ponúka moderný životný štýl bývania založený na koexistencii viacerých funkcií.

Obsah:

11 ÚVODNÍK

AKTUÁLNE

12 SÚŤAŽE, VÝSTAVY

ROZHOVOR

16 SLOVÁKOM NETREBA VNUCOVAŤ HOLANDSKÉ PLOTYJuraj Benetin, Miroslav Čatloš a Matej Grébert v rozhovore s Andreou Bacovou

REALIZÁCIE K TÉME

20 JURAJ BENETIN – LENKA BEŇUŠOVÁ – PETER CIBULKA – MIROSLAV ČATLOŠ – JURAJ ČESELSKÝ – JÁN DROŽDIAK – MIROSLAVA GAŠPAROVÁ – MATEJ GRÉBERT: SLNEČNICE, JUŽNÉ MESTO – ZÓNA C1, BRATISLAVAPETRŽALKAAndrea Bacová: Suburbánne bývanie s vysokou kvalitou

26 KALIN CAKOV – METODIY MONEV – JÁN OBUŠEK; EMIL MAKARA: POLYFUNKČNÝ OBJEKT SKYBOX, BRATISLAVA-PETRŽALKAIvan Gürtler: „Vyšší princíp“ v Petržalke

32 PAVOL CITOVICKÝ – MAREK FILLO: BYTOVÝ KOMPLEX TARJANNE, BRATISLAVA-DÚBRAVKAZuzana Čerešňová: Severský vánok

38 MAROŠ FEČÍK: RODINNÝ DOM, DLHÉ DIELY I, BRATISLAVAZuzana Tóthová: Extrovertný introvert

42 NORBERT ŠMONDRK: RODINNÝ DOM, BRATISLAVA-PRIEVOZRenata Štrpková: Tehlička ku tehličke

46 RADO BUZINKAY – ANDREJ FERENČÍK – JAKUB VISKUPIČ: INTERIÉR BYTU, RIVERPARK, BRATISLAVAElena Alexy: Materiálové dueto

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

52 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ NA REKONŠTRUKCIU AREÁLU MÚZEA ANTICKÁ GERULATA, BRATISLAVA-RUSOVCE

ŠTUDENSTKÉ SÚŤAŽE

56 ABY ŠKOLA NESTÁLA V CESTE VZDELANIU... SÚŤAŽ XELLA

58 RODINNÝ DOM OČAMI MLADÝCH ARCHITEKTOV

INFORMÁCIA

60 DAAD 2013

RECENZIE

62 MARTINA JAKUŠOVÁ: KONFERENCIA VÝSTAVY LAND-URBIA 2013 ZAUJALA ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

62 RENATA REHOROVSKÁ: PESTROFAREBNÝ DESIGN WEEK V MILÁNE 64 MATÚŠ DULLA: KOŠICKÝ PLEČNIK

64 IGOR THURZO: KULTÚRNE DEDIČSTVO, REALITA A PROPORCIE INÁ KULTÚRA

66 HANA KOPECKÁ: KONEČNE SÚPIS BRATISLAVSKÝCH SÔCH

66 KATARÍNA BOHÁČOVÁ: VEREJNÝ PRIESTOR PRED FAKULTOU ARCHITEKTÚRY OŽIL !

67 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY

67 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – RAKÚSKY FENOMÉN SVETIELOK

ENGLISH SUMMARY

68 PRIVATE ZONE

Klíčová slova:

+ arch

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři