Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 10 | 2013 : Architektúra a voľný čas

V tomto jesennom čísle ARCHu sme sa sústredili na architektúru, ktorá súvisí s trávením voľného času.

Andrea Bacová , 9. 10. 2013

Patrí sem nielen segment privátnej architektúry zameranej na víkendovú rekreáciu, ale aj architektúra súvisiaca s kultúrou, športom i inými voľno-časovými a rekreačnými aktivitami, ktoré prispievajú k aktívnemu životnému štýlu a v konečnom dôsledku aj k celkovému zvyšovaniu kultúrnej úrovne spoločnosti. V zásade však ide o vytvorenie širokého spektra možností, z ktorých si môžeme vyberať podľa toho, aké máme záujmy, a predovšetkým podľa toho, koľko máme voľného času. Spôsob jeho trávenia sa stáva určujúcim faktorom ovplyvňujúcim kvalitu životného štýlu. Zároveň je však aj nezanedbateľným generátorom celkového pocitu šťastia. Architektúra v tomto procese zohráva dôležitú úlohu. Svojím obsahom sprostredkúva možnosti na realizáciu činností, ktoré nás pocitom šťastia skutočne môžu napĺňať.

Podľa nedávno uverejnenej štúdie World Happiness Report, jej hlavného autora profesora Jeffreyho Sachsa z Kolumbijskej univerzity, sa spomedzi 156 krajín sveta v rebríčku najšťastnejších národov ako prví umiestnili Dáni. Ďalej nasledujú Nóri, Švajčiari, Holanďania a Švédi. Na konci rebríčka sa ocitli subsaharské africké štáty (Tanzánia, Rwanda, Burundi, Stredoafrická republika, Benin a posledné Togo). Slovensko sa umiestnilo v štúdii v prvej polovici, na relatívne priaznivom 46. mieste. Zdá sa, že to teda s nami nie je až také zlé. Za predpokladu platnosti tvrdenia, že architektúra môže sprostredkovávať pocity šťastia, sa určite oplatí venovať jej aj v tomto smere potrebnú starostlivosť. Voľno-časový segment priam vyzýva k tomu, aby architektúra iniciovala pozitívne aktivity, ktoré obohacujú život a vytvárajú nové možnosti jeho aktívneho prežívania. Sedem aktuálnych realizácií, ktoré sa nám k hlavnej téme čísla podarilo sústrediť, takéto predpoklady vytvárajú. Košický Kulturpark je záležitosť takmer kultová. A to nielen svojou vysokou architektonickou kvalitou, ale predovšetkým koncentráciou kultúrnych aktivít do jedného urbánneho priestoru v strede mesta. Podnetmi pre priaznivé sociálne kontakty sú i ďalšie košické výmenníky i multifunkčný open space priestorovej intervencie Pod mostom. Ostatné realizácie sú privátnymi záležitosťami, ktoré prezentujú neštandardný pohľad na víkendovú rekreáciu a bývanie. Podstatné však je, že práve tento druh architektúry nás môže urobiť o kúsok šťastnejšími a zároveň nás posunúť v nasledujúcom World Happiness Report na jeho vyššiu priečku. Želáme vám príjemné jesenné čítanie nášho ARCHu.

Andrea Bacová

Obsah

17 ÚVODNÍK AKTUÁLNE 18 SÚŤAŽE, VÝSTAVY ROZHOVOR 22 BOL TO KRST OHŇOM Irakli Eristavi v rozhovore s Andreou Bacovou REALIZÁCIE K TÉME 26 IRAKLI ERISTAVI: KASÁRNE/KULTURPARK, KOŠICE Andrea Bacová: Kult kultúry v Kulturparku 34 VIKTOR ŠABÍK: REKONŠTRUCIA MLYNA NA ADMINISTRATÍVNU BUDOVU, PRESEĽANY Ivana Moncoľová: Architektúra s happy endom 40 MATEJ MIHALIČ – MARTIN MIHÁLY; MICHAL BURÁK, DUŠAN BURÁK, MAREK GANZ: SPOTS, KOŠICE Pavol Mészáros: Košické výmenníky pokračujú 48 ATRIUM – ESTERNI: POD MOSTOM, KOŠICE Pavol Mészáros: Urban Interventions a mestský zásah pod mostom 52 MICHAL MIHAĽÁK – JÁN KANÓCZ: REKREAČNÁ CHATA MAŠA, NIŽNÝ KLÁTOV Juliana Berberich Sokolová: Ľahkosť letných mesiacov a stavieb 58 JIŘÍ SOUKUP: LOVECKÝ AREÁL, RADĚJOV-PUSTÉ Ivan Gogolák: Lovecká samota INFORMÁCIE 64 DOMY PRE ĽUDÍ – HUMÁNNA BYTOVÁ VÝSTAVBA V RAKÚSKU 64 A3UM OPÄŤ NA OBRAZOVKÁCH 65 SVETOVÝ DEŇ ARCHITEKTÚRY V RÉŽII SAS 65 1X1 PAVILÓN RECENZIE 66 ALENA KUBOVÁ-GAUCHÉ: KNIHA O LEGENDE 67 ONDŘEJ BENEŠ – OLDŘICH ŠEVČÍK: ARCHITEKTURA A AUTOMOBIL JAKO FENOMÉN MODERNÍ DOBY INÁ KULTÚRA 68 KATARÍNA TRNOVSKÁ: DIZAJN OSLAVUJE V SEPTEMBRI! 70 BRANISLAV ŠTĚPÁNEK: NEPOKOJNÝ ĽUBO STACHO 71 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY 71 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – ERÓZIA ELÍT ENGLISH SUMMARY 72 ARCHITECTURE AND LEISURE TIME

Klíčová slova:

+ arch časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři