Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 10 - Exportovaná architektúra?

Právě vyšlo nové číslo časopisu ARCH, které se věnuje úspěchům slovenských architektů ve světě.

EARCH.CZ , 2. 10. 2014

Exportovaná architektúra?

Architektiek a architektov pôsobiacich mimo hraníc Slovenska za ostatné roky pribudlo. Prispeli k tomu jednak medzinárodné dohovory o akceptovaní slovenských diplomov, ktoré umožňujú v rámci krajín EÚ vykonávať architektom slobodné povolanie, ale aj rozšírenie možností študijných pobytov pre študentov fakúlt architektúry cez program Erasmus. Niektorí sa tak dostali do veľkých medzinárodných architektonických kancelárií, iní pracujú v menších tímoch alebo otvorených platformách, ktoré sa podľa potreby profilujú. Pracovná mobilita so širokým teritoriálnym záberom sa stáva postupne prirodzenou súčasťou profesie architekta a výborným spôsobom ako získať cenné skúsenosti. Aktuálne číslo ARCHu mapuje architektov – migrantov a kozmopolitov –, ktorí majú svoje pracoviská mimo Slovenska, ale aj tých, ktorí ostávajú na domácej pôde a do zahraničia projektujú. Ich názory, potvrdzujú, že základným rozdielom v zahraničnej praxi je konfrontácia s iným prostredím a kultúrnym zázemím. Aj keď je súčasná architektúra tematicky globalizovaná, spôsob riešenia jednotlivých tém je viazaný na možnosti konkrétneho prostredia. Uvedomenie si a následne aj zohľadnenie odlišností a lokálnych špecifík sa stáva pre projektovanie v zahraničnom prostredí základnou úlohou architektov. Väzba na miesto podporuje nielen integritu architektúry, ale aj integritu medziľudských vzťahov a zároveň premieňa univerzálne vzorce architektonického myslenia do konkrétnych, jedinečných priestorových situácií. K takým patria aj mimoslovenské projekty – konverzia historického nemocničného areálu Santa Crea i Sant Pau v Barcelone, rekonštrukcia Vrije Universiteit v Amsterdame alebo projekty verejných priestorov železničnej stanice v Ženeve či pešej lávky v Issy-les-Moulineaux v réžii slovenských architektiek a architektov.

Andrea Bacová

Obsah:

Téma: Exportovaná architektúra?

13 Editoriál

Aktuálne

14 Výstavy, informácie

Rozhovor

18 Život a práca v Barcelone a švajčiarske súťaže

Roman Žitňanský v rozhovore s Andreou Bacovou

Realizácie k téme

22 Mercè Zazurca i Codolà, Oriol Solanes i Tauler, Joan Francesc García: Rekonštrukcia pavilónu v historickom areáli nemocnice Santa Crea i Sant Pau, BarcelonaAlbert Plá: Obnova Pavilónu Mercè

28 Táňa Buijs-Vítková pre Op ten Noort Blijdenstein: Rekonštrukcia a interiér hlavnej budovy Vrije Universiteit AmsterdamEva Vroom: Subtílny prístup k betónovému gigantu

34 Ján Studený, Maroš Bátora: Rodinný dom, BřeclavMartin Vojta, Benjamín Brádňanský, Petr Hájek: Otázky a odpovede

40 Daniel Šubín: H45o, WolfsthalKorina Krchniaková: Zelené srdce, drevené steny

Aktuálne realizácie

46 Ján Kukuľa, Jozef Jakuš: Prístavba múzea moderného umenia Danubiana, Vodné dielo ČunovoIvan Gürtler: Architektúra pre umenie je tiež umením

52 Andrea Ambrovičová Mikulajová, Juraj Mikulaj: Prevádzková budova Carniherba „F“, BratislavaZuzana Tóthová: Administratívna budova „F“

K téme

58 Reinhard Seiss: Vrchol ľubovôle

Projekty k téme

60 Katarína Fusseková, Christian Maille: Pešia lávka mestskej zóny Pont d´Issy, Issy les Moulineaux

61 Miguel Cuellas, Ricard Galiana, Yago Oliva, Roman Žitňanský: Verejný priestor budúcej stanice CEVA, Ženeva

62 Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová Mikulajová, Radoslav Kurucz: Letný dom na Sicílii pre dve rodiny, Rodia

63 Ľubo Závodný, Michal Bielik, Miloš Hájnik, Marek Takáč: Vila Ibiza

Recenzie

64 Ľudo Urban: „To sa mi páči“

64 Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík: Nuselský most se představuje: Historie, stavba, architektura

66 Ivana Tláskalová Zavillová: Spravodajstvo z Prahy

Iná kultúra

67 Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – hybridné vojny

English summary

68 Exported architecture?

Klíčová slova:

časopis ARCH

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři