Novinky a názory / historie a teorie

Architekt roku 2015 - představujeme finalisty: Roman Koucký

Líbí se vám Trojský most? Tato inženýrská stavba, která spojuje holešovický a trojský břeh Vltavy v Praze, je jednou z nejzdařilejších v posledních letech, a tak zaujala také porotu ceny Architekt roku 2015. V nominaci proto nechybí ani Roman Koucký, její autor. On nicméně není jen praktikujícím architektem, ale také pedagogem a v neposlední řadě zastává pozici ředitele sekce Plánování města při IPR.

EARCH.CZ , 7. 9. 2015

Zdůvodnění poroty

Za nepřetržitou třicetiletou kvalitní profesní (od 1985), publikační (od 1992) a pedagogickou činnost (od 1998), v posledním roce především za dokončenou realizaci stavby obloukového Trojského mostu v Praze (ve spolupráci s Liborem Kábrtem, Jiřím Petrákem, Ladislavem Šaškem). Most s rozpětím hlavního oblouku 200,4 m a délkou 262 m spojuje břehy Holešovic a Troje a stal se jednou z pražských dominant. Rovněž za činnost ředitele sekce Plánování města při Institutu plánování a rozvoje města, kde vede tým odborníků zpracovávající návrh nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu.

Představení díla

Trojský most

Architektura, nevyjímaje tzv. inženýrské stavby, hledá v jedenadvacátém století znovu svoji ztracenou pozici. Změnily se hodnoty, měřítko, materiály i technologie. Velké světové stavby jsou opravdu VELKÉ.Naše stavby nemohou být velké už proto, že v našich podmínkách nemají důvod vznikat. Měly by ale být krásné, chytré a originální.Možná také proto pro nás není důležitý rozměr mostu, který je z globálního pohledu zanedbatelný, ale poměr! Hodnota (architektury) dnes u nás není ve velikosti, ale v kráse a eleganci. A u mostu je krása dána zejména ideálními poměry.Vzhledem k navrženým parametrům celku i detailů konstrukce, k poměru výšky a rozpětí oblouku (1/10) je Trojský most zcela unikátní. Složitou hrou geometrie a optických klamů se celá konstrukce jeví jako symetrická, delší a užší. Blíží-li se poměr k ideálu, vzniká „Architektura“.A architektura musí vždy hledat cestu dopředu, musí být na špičce myšlení společnosti, jinak bude pouhým mechanickým stavitelstvím.Trojský most, první most v Praze v jedenadvacátém století, má šanci být architekturou.

Představení autora

doc. Ing. arch. Roman Koucký (*1959)

doc. Ing. arch. Roman Koucký se narodil 14. června 1959 v Plzni, kde se také vyučil truhlářem a absolvoval Střední průmyslovou školu stavební. Poté odešel do Prahy a v letech 1980/1985 studoval na Fakultě architektury ČVUT. Diplomovou práci obhájil v ateliéru doc. Věkoslava H. Pardyla. Po vojně až do března 1990 pracoval v Ateliéru 7 Projektového ústavu hlavního města Prahy u Iva Obersteina a Martina Kotíka. Souběžně začal samostatně projektovat a spolupracoval s Martinem Rajnišem. V září 1989 se stal tajemníkem a studentem Zlaté školy architektury ve třídě Emila Přikryla. Od března 1990 do konce roku 1991 byl odborným asistentem u prof. Emila Přikryla na Škole architektury AVU v Praze.V roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 1993 je autorizovaným architektem ČKA (00 075) a v letech 1996–1997 byl členem Dozorčí rady ČKA.Na jaře roku 1992 spoluzaložil Zlatý řez, vydavatelství a nakladatelství pro časopis a knihy o architektuře a umění, od založení je také členem redakční rady.V létě 1996 byl lektorem 4. letní školy architektury v Liberci. V roce 1998 se zúčastnil práce poroty soutěže Olověný Dušan a poté nastoupil na FA ČVUT v ústavu Ladislava Lábuse jako vedoucí atelieru. Od podzimu 2001 do jara 2010 byl členem Akademického senátu FA ČVUT. V roce 2005 obhájil svoji habilitační práci na téma „elementární.urbanismus“ a byl jmenován docentem pro obor Architektura. Od roku 2006 vedl vlastní samostatný atelier na úrovni ústavu a v letech 2010-2012 byl vedoucím Ústavu nauky o budovách. V současné době na FA ČVUT přednáší a vede atelier.Ke konci roku 1998 transformoval, spolu se Šárkou Malou, svoji kancelář na s. r. o. Samostatně nebo se svými spolupracovníky zpracoval více než 200 projektů různého charakteru (interiéry, domy, náměstí, města, mosty…), z nichž asi čtvrtina byla realizována.V architektonických soutěžích získal deset prvních cen a mnoho dalších cen a odměn. Byl také členem poroty několika významných architektonických soutěží.Jeho práce byly publikovány v českých i zahraničních odborných knihách a časopisech a vystaveny na patnácti českých i zahraničních výstavách.V únoru 2000 byla v Galerii Jaroslava Fragnera, spolu s vydáním monografie, otevřena samostatná „putovní“ výstava Roman Koucký architektonická kancelář – kniha 1. V roce 2004 vyšla kniha „koucký-arch.cz/3“, v roce 2006 vydal knihy 2.0: „Elementární urbanismus“ a 2.1: „(CZ)4“. V roce 2008 vyšla kniha 6: „úřad kreátora“. Další knihy připravuje.Je držitelem dvou Grand Prix Obce architektů (1994 a 2000) a dalších asi deseti ocenění v jednotlivých kategoriích. Získal několik regionálních ocenění Stavba roku. Jeho práce byly dvakrát nominovány do soutěže o cenu Mies van der Rohe v Barceloně.V roce 1999 získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí a postupně několik dalších ocenění v oboru mostů. Ve čtenářské anketě časopisu Structural Ingineering International 2000 byl Mariánský most v Ústí nad Labem zařazen mezi deset nejzajímavějších staveb světa za posledních deset let.V roce 2003 získal, jako první, výroční „cenu archiwebu“ Za přínos pro soudobou Českou architekturu.Od roku 2012 je vedoucím Kanceláře metropolitního plánu a následně ředitelem Sekce plánování města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 7. 9. 2015
  • zdroj: * ABF, a. s.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři