Novinky a názory / zprávy

Nominace na cenu Architekt roku 2015 vyhlášeny

Odborná porota zasedla v pátek 3. července a po živé diskusi vybrala finalisty ceny Architekt roku 2015. Vítěz bude představen 16. září v rámci galavečera 26. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Cenu obdrží z rukou předsedkyně poroty Reginy Loukotové, rektorky ARCHIPu a předsedy představenstva ABF, a. s. Pavla Sehnala. Nominováni byli: Adam Gebrian, Petr Hájek, Pavel Hnilička, Roman Koucký a Ladislav Lábus.

EARCH.CZ , 2. 9. 2015

„Je to čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Je to cena v naší zemi výjimečná a ojedinělá. Tímto skvěle doplňuje i mozaiku ostatních cen za architektonické počiny nebo celoživotní dílo.“ Zdeněk Fránek, člen poroty

Zdůvodnění poroty jednotlivých nominací

Ing. arch. MArch Adam Gebrian

Adam Gebrian je mezi českými architekty výjimkou. Zabývá se totiž propagací architektury. A to vším, co se zlepšením stavu české architektury souvisí, tedy osvětou veřejnosti o architektuře, propagací dobré a kritikou nekvalitní architektury. Jeho neúnavná publikační a diskuzní aktivita ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře u nás i ve světě je všudypřítomná, nepřehlédnutelná, jako by si byl vědom toho, že jako jediný architekt tuto bohulibou činnost vykonává. Od internetových multimédií, přes tištěná média, až po rozhlas. Je též aktivní na veřejných fórech, veřejných konferencích, i jako architektonický poradce a iniciátor architektonických soutěží. Za nezbytnost a nenahraditelnost jeho počínání v dnešní soudobé architektuře nepřející době.

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

Skvělý architekt, vynikající a charismatický pedagog. Jeho architektonické práce mohou hýbat světovou architekturou. Výsledky práce jím vedených studentů jsou událostmi roku. Každý jeho další dům posouvá obor dále. Žák vynikajících pedagogů, sám vynikající pedagog vychovává dobré architekty. Ideálně spojil praxi s teorií.

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur

Za zpracování nových Pražských stavebních předpisů, vysoce profesionální přístup při jejich přípravě i při vedení týmu na pražském Institutu plánování a rozvoje (IPR). Za neúnavné vystupování na veřejnosti při projednávání těchto předpisů a jejich následné politické a mediální obhajobě, jako zásadního dokumentu umožňujícího realizaci městské výstavby v Praze jako intenzivní, ekonomické a dlouhodobě udržitelné, směřující k vyšší kvalitě života ve městě. Za dlouhodobou osvětu, přednáškovou a publikační činnost v oblasti boje proti neudržitelnému rozšiřování sídel do krajiny v podobě tzv. sídelní kaše, za u nás ojedinělý výzkum optimálních hustot městské zástavby ve vztahu ke kvalitě bydlení a v souvislostech vztahu mezi městem a krajinou. V neposlední řadě také za aktivní a zodpovědnou práci ve vedení České komory architektů a sérii citlivých územních a regulačních plánů pražských příměstských obcí a jejich částí: Řevnic, Dobřichovic, Říčan, Mnichovic nebo Ondřejova, a četných architektonických realizací, převážně rekonstrukcí i novostaveb rodinných domů v Praze a okolí.

doc. Ing. arch. Roman Koucký

Za nepřetržitou třicetiletou kvalitní profesní (od 1985), publikační (od 1992) a pedagogickou činnost (od 1998), v posledním roce především za dokončenou realizaci stavby obloukového Trojského mostu v Praze (ve spolupráci s Liborem Kábrtem, Jiřím Petrákem, Ladislavem Šaškem). Most s rozpětím hlavního oblouku 200,4 m a délkou 262 m spojuje břehy Holešovic a Troje a stal se jednou z pražských dominant. Rovněž za činnost ředitele sekce Plánování města při Institutu plánování a rozvoje města, kde vede tým odborníků zpracovávající návrh nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu.

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Je nominován za širokou společensky angažovanou činnost v roli děkana Fakulty architektury ČVUT, za dlouholeté vedení ateliéru architektonické tvorby, za schopnost hájit obor v médiích a na veřejných shromážděních, za aktivní práci na půdě České komory architektů, za účast v odborných porotách a oponentních orgánech a v neposlední řadě za vedení vlastního architektonického ateliéru a za jeho autorskou tvorbu.Úhrnem: Za dlouhodobou široce rozkročenou aktivní činnost, která není vykonávána pouze z pozice úzkého zorného úhlu architekta.Díky tomuto životnímu postoji přinesly veškeré jeho projekty a realizace týkající se obytných budov do české kultury bydlení velmi významný vklad a prakticky všechny projekty, které byly jím a jeho kanceláří realizovány, prokázaly výjimečnou citlivost ke kontextu místa i ke kontextu celé české krajiny. Za zvláštní upozornění také stojí jeho realizace v oboru rekonstrukcí staveb, u nichž je vždy čitelná úcta ke starým stavebním konstrukcím a k historii vůbec.V poslední době realizovaná rodinná vila ve Vidovicích je skvělým příkladem architektonické skromnosti, pokory a neotřelosti zároveň.

Cena je každoročně udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 3–5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy, a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny, ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Více informací na www.architektroku.cz.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 2. 9. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři