Novinky a názory / názory a komentáře

Architekti CZ: Ekologie a udržitelnost - 7. díl - Pleskot

Josefe Pleskot se k tématu udržitelnosti vyjádřil originálně - nejen z pohledu přírodních vlivů, ale i z úhlu lidské mentality.

Jaroslav Sládeček , 5. 8. 2015

Trvalá udržitelnost a ekologie. Jsou to pro vás jen prázdné pojmy, nebo je skutečně potřeba je brát vážně?Prázdné pojmy to nejsou, ale snadno se v těch normách prázdnými pojmy stávají. Pamatuji si na jednu konferenci, kde vystupovali mladí američtí architekti, kteří dělali své stavby z papíru. Už jsem zapomněl jejich jména, ale zapamatoval jsem si jednu věc. Když se mluvilo o udržitelnosti takové papírové stavby, řekli poznámku: „Když je stavba milována, tak i když je z papíru, je udržitelná. Zatímco stavba, byť by byla ze sebetvrdšího a odolnějšího betonu, když není milována, tak udržitelná není.“ A to je svatá pravda. Spousty křehkých věcí se udržely jen tím, že měly co říct a byly milovány. Spousty pevných kvádrů, bloků, monumentů nepřežily, protože neměly už co dál říct a nebyly milovány. Takže to je ta mentální rovina udržitelnosti.

A když se zaměříte na udržitelnost ve smyslu ekologie a šetrnosti vůči přírodě?V tomto smyslu pořád platí Vitruvius, že správně vybrané místo pro stavbu zaručuje její trvalou udržitelnost. Zkrátka když je stavba dobře orientována ke světovým stranám, potřebuje málo energie. A také to souvisí s tím, že ne vždy lidé potřebovali k přežití stabilních 24 °C v interiéru po celých 24 hodin denně. Měli saka a šály a na noc si brali čepici s bambulí. Já si myslím, že nejde jen o dokonalou fyzikální podstatu staveb. Musí se to setkat i s rozumným přístupem člověka. Když se kvůli tomu, aby se za každou cenu ušetřila energie, udělají tlusté zateplené zdi a malá okna, skrz která se nedá dívat na svět, deformuje se psychika. Věci musejí být v rovnováze a k tomu, aby byla rovnováha dokonalá, musí člověk slevit něco ze své pohodlnosti a rozmazlenosti. Takže já hledám udržitelnost ve správných mírách a správných proporcích všeho.

Text byl převzat z knihy Architekti CZ / 20 rozhovorů, jejíž vznik byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze (č. SGS14/085/OHK1/1T/15 - Principy tvůrčí práce současných českých architektů).

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři