Novinky a názory / názory a komentáře

Ateliér Simona: rodinná tradice tří generací

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita, autor Ing. arch. Roman Kuba Foto: Ateliér Simona

Ostravský ateliér Simona založil před 30 lety Roman Kuba se svým otcem. Úspěšně tak navázal na rodinnou tradici původní architektonické tvorby a stavebního řemesla, která začala v roce 1927 v Brně. Dnes tým tvoří 27 zaměstnanců - architektů a projektantů v pražské a ostravské pobočce. Ateliér se zaměřuje na širokou škálu různorodých projektů, které byly realizovány po celé České republice i ve světě. Postupně přechází na BIM a vedle Archicadu a 3D modelů využívá k prezentacím i virtuální realitu a 3D tisk.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 4. 7. 2023 / Advertorial

1987

Roman Kuba absolvuje brněnskou fakultu architektury. O rok později po ukončení základní vojenské služby nastoupí do Stavoprojektu Ostrava Chmiela a v roce 1990 jako hlavní architekt Ekotempa Krnov, kde bude spolupracovat s bratry Čtvrtníčkovými zejména na projektech bankovních domů.

1993

Ateliér Simona. Roman Kuba se svým otcem zakládá v Ostravě ateliér a dává mu název po své první ženě. Z původních třech spolupracovníků se ateliér na počátku milénia rozroste na 25 zaměstnanců, tým rozšiřují inženýři Pavel Hynčica a Petr Menšík.

2003

Za projekt Rekonstrukce budovy SMP v Ostravě, autor Ing. arch. Roman Kuba, ateliér získává cenu Stavba roku. Původní výšková štíhlá administrativní budova je zásadním způsobem proměněna, je doplněna rozšířenou podnoží s technickým vybavením a místo horních podlaží je vymodelována široká a vysoká hlavice s prostory pro vedení firmy.

Foto: Rekonstrukce budovy SMP v Ostravě, autor Ing. arch. Roman Kuba

2008

Roman Kuba jedná v Dubaji na základě pozvání s arabským šejkem o založení samostatné pobočky. K jejímu otevření nakonec nedojde v důsledku ekonomické krize.

2009

The Bird, autor Ing. arch. Roman Kuba. Projekt originální organické stavby rodinného domu v podhůří Beskyd vyhrává Cenu veřejnosti Stavba roku a Cenu časopisu Stavitel za architektonický detail. Stavba připomíná hnízdícího ptáka jako symbol domova a je ojedinělou a exkluzivní alternativou rodinného bydlení. Projektová příprava a následná realizace v důsledku složitosti řešení a využití technologií trvaly téměř pět let. Tvar střechy vystihuje symboliku budovy, kterou tvoří křídla (střechy nad 2. NP), zobák (podkroví) a ocas (stříška nad vstupní částí). Kromě obytné, společenské a technologické části je navrženo mořské akvárium, jehož oblá skla tvoří jednu stěnu bazénové vany a vizuálně propojují relaxační místnosti s bazénovou halou, která disponuje výhledy na beskydské hory.

Foto: The Bird, autor Ing. arch. Roman Kuba

2010

Přichází nabídka od libanonských kolegů zřídit pobočku v Bejrútu a zároveň v Saudské Arábii a vzniká ATS - MENA (Middle East and North Africa) a ATS - SAUDI (contrasting and architecture). Ateliér vytváří řadu působivých staveb jako například Phoenix Tower v samotném centru Bejrútu.

2016

Dostavba areálu planetária The Moon v Ostravě, Ing. arch. Roman Kuba. Architektonický návrh vychází z myšlenky vesmíru a všeho, co je s ním spojeno. Budova evokuje vesmírnou loď plující okolní krajinou, z materiálů převládá ocel a sklo. Druhé patro budovy je pojato jako část měsíčního povrchu. Interiér je provázán s architektonickou myšlenkou objektu, nalézají se zde prostory pro přednášky a společenské akce, jednací místnosti a zázemí. Díky navrženým moderním technologiím prostor navozuje atmosféru poznání neprobádaných částí vesmíru.

Foto: Dostavba areálu planetária The Moon v Ostravě, Ing. arch. Roman Kuba

2019

Zámek v Paskově, autor Ing. arch. Dita Nováková. Historický hospodářský objekt v novoklasicistním slohu a přiléhající přístavby byly v minulosti využívány FN Ostrava. Po dohodě s investorem, městem Paskov, vzniká návrh seniorského bydlení. Rekonstrukcí a novostavbou komunitního centra a části 3. NP vzniká 25 bytů. V přízemí je denní místnost pro pečovatelskou službu a denní centrum s přípravnou jídel pro stravování a setkávání. Největší výzvou je propojení hmotově a architektonicky nesourodých objektů. Pro novostavby jsou navrženy originální panely z grafického betonu, v náznaku připomínající sgrafita a současně respektující soudobé tvarosloví přistavěných částí.

Foto: Zámek v Paskově, autor Ing. arch. Dita Nováková

2022

Areál firmy Scaserv, autor Ing. arch. Petr Podgorný. Projekt administrativního centra s halou přípravy a prodeje v areálu firmy specializující se na lešení, bednění a dočasné stavební konstrukce. Urbanismus vychází z prostorových vazeb areálu, kde se nachází stávající výrobní hala, a z potřeby prezentace firmy při frekventované Frýdecké ulici. Vzhledem k zaměření firmy je dominantním materiálem objektu pohledový beton a firemní barvy. Všechny projekční fáze jsou vytvořeny v Archicadu, do detailu propracovaný 3D model byl nedílnou součástí vzájemné koordinace architekta, projektanta a investora.

Pavilon psychiatrie, FNO, autor Ing. arch. Dita Nováková, má půdorysný tvar nepravidelného písmene V a prosklenou fasádu atria. Atrium na střeše přízemí umožňuje venkovní pobyt i pacientům pod dohledem. Klinika má přívětivé, bezpečné a kvalitní dispoziční řešení včetně detailů a materiálů.

Foto: Areál firmy Scaserv, autor Ing. arch. Petr Podgorný

2023

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita, autor Ing. arch. Roman Kuba, je jeden z největších architektonicko-urbanistických projektů v Ostravě za poslední desetiletí. Tento záměr vznikl již v roce 2017 a dokončen byl o pět a půl roku později.

Urbanistický koncept City Campusu zahrnuje Zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Fakultu umění včetně náměstí, veřejných a sportovních ploch, podzemního parkoviště s kapacitou 155 míst a celkové úpravy nábřeží. Svým umístěním rozšiřuje pomyslné hranice města a vytváří novou městskou část.

Foto: Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita, autor Ing. arch. Roman Kuba

Dominantní prvky objektu jsou patrné na první pohled. Centrální schodiště propojuje veřejný prostor a odpočinkovou zónu na střeše, kapacita až tisíc diváků umožňuje sledovat kulturní dění před budovou a po vzoru amerických univerzit zavěšený atletický ovál vystupuje z pevné hmoty objektu. Ovál je zároveň napojen na sektor laboratoří, zabývajících se výzkumem pohybového aparátu. V budově je i multifunkční sportovní hala pro 550 osob, lezecká stěna, aerobní, přednáškový, gymnastický a fitness sál, učebny a zázemí pro zaměstnance.

Projekt je od začátku projektován v Archicadu a zpracovaný model využívají všechny zúčastněné profese pro uvědomění si vzájemných složitých prostorových vazeb. Celkový model slouží nejen při návrhu interiéru, ale i jako podklad pro prezentaci. Projekt byl v září roku 2021 představen veřejnosti, která si celou budovu mohla projít prostřednictvím virtuální reality.

Článek byl převzat z ArchiNEWS 2/2023.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři