Architektura / administrativní stavby

Igloo architekti navrhli administrativní a výrobní areál v sepjetí s vysočinským rybníkem

Studio Igloo architekti navrhlo administrativní a výrobní areál na Vysočině Foto: IGLOO ARCHITEKTI

Velké administrativní a výrobní areály obvykle bývají pojaty jako utilitárně řešené komplexy bez větších vztahů ke svému okolí. Studio Igloo architekti však k návrhu jednoho takového areálu přistoupilo značně odlišně a navrhlo zázemí prosperující firmy v těsném kontaktu s okolní přírodou.

EARCH.CZ , 1. 3. 2023 / Advertorial

„Investorským zadáním bylo navrhnout moderní výrobní areál s administrativními budovami jako hlavní sídlo a zázemí dynamicky se rozvíjející mladé společnosti z oboru automatizace strojů a výrobních linek,“ představuje svůj nedávný projekt ateliér Igloo architekti.

Ateliér byl založen roku 2009 trojicí architektů ve složení Jan Pačka, Igor Šimon a Zuzana Šimonová. „Tehdy jsem se rozhodl pro návrat z Prahy do rodného Žďáru nad Sázavou, což byl prvotní impuls pro založení samostatného ateliéru. A samozřejmě naše společná touha tvořit a samostatně vykonávat profesi architekta,“ říká dnes architekt Igor Šimon.

A právě do Žďáru nad Sázavou navrhli architekti roku 2020 projekt, který označují pro svou kariéru jako „zlomový“ – rozsahem i moderním přístupem investora. „Na projektu jsme, společně se spolupracující inženýrskou kanceláří a dalšími kolegy, pracovali intenzivně 2 roky od studie až po interiér. Bohužel realizaci prozatím zastavila covidová situace,“ vysvětluje Šimon.

Foto: Součástí návrhu je revitalizace vodní plochy přilehlého rybníka

Při návrhu souboru budov pro společnost ICE vsadil autorský tým, jehož součástí byl i architekt Radek Fila, v první řadě na symetrii hmotového řešení. „Posunuté čtyřpodlažní administrativní budovy s ustoupeným horním podlažím v koncových polohách hmotové kompozice svírají a současně převyšují výrazně horizontální hmotu hal, rytmizovanou pilovitým tvarem střešních šedových světlíků vhodně orientovaných severním směrem,“ popisují architekti.

Zásadní je pro celý projekt ovšem práce s okolní krajinou, díky které vzniká velmi příjemný areál. „Součástí návrhu je kladení důrazu na revitalizaci vodní plochy rybníka. Nezanedbatelným koncepčním motivem je propustnost daným územím pro pěší a cyklisty a současné napojení na existující pěší trasy v navazujících lokalitách města a přírodní krajiny,“ objasňují autoři návrhu.

Foto: Studio IGLOO ARCHITEKTI pracovalo na projektu intenzivně dva roky od studie až po návrh interiéru

„V počátečních fázích projektování je pro nás nepřekonatelná tužka a skicák, které umožňují flexibilitu, měkkost, tvárnost a nadhled pro hledání řešení. Softwarové vybavení a IT ale považujeme pro fungování architektonického ateliéru dnešní doby za zásadní. Kdo včas správně implementuje vhodnou kombinaci nástrojů a vybavení, má velký předpoklad pro úspěch. Není to ale úplně jednoduché, sami s tím občas bojujeme. Postupně jsme se propracovali k naší svaté trojici – Archicad, Lumion a Adobe Graphic Suite. Projekty zpracováváme v detailním 3D modelu a z něho generujeme většinu dokumentace. S profesemi spolupracujeme prostřednictvím výměnu souborů IFC,“ prozrazují architekti o své metodice práce.

Článek byl volně převzán z ArchiNEWS 1/2023.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 1. 3. 2023
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři