Novinky a názory / historie a teorie

Beton TKS 3 | 2013 : Sanace a rekonstrukce panelových sídlišť

Před několika dny proběhl v Brně již 23. ročník mezinárodního sympozia Sanace 2013, jehož tradičním pořadatelem bylo Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.

BETON TKS, s. r. o. , 9. 7. 2013

Historie našeho sdružení odráží vývoj sanací a oprav betonových konstrukcí od skromných začátků počátkem devadesátých let k plnohodnotnému segmentu na trhu stavebních prací v současnosti. Klademe si za cíl šíření nejnovějších poznatků pro odbornou veřejnost, legislativní posílení oboru, zprostředkování zkušeností z realizací v tuzemsku a v zahraničí, ale i analýzu minulých omylů a důsledků přehnaného optimismu v otázkách životnosti betonových konstrukcí.

Letošního ročníku mezinárodního sympozia se i přes současné složité období zúčastnilo více jak dvě stě odborníků z oboru sanací betonových konstrukcí. Na této tradiční a otevřené platformě jsme tak měli možnost se setkat jak s našimi členy, tak se zástupci potencionálních investorů, výrobců materiálů, dodavatelských a inženýrských firem, se zástupci významných škol, studenty i širší odbornou veřejností. Program byl navíc významně rozšířen propojením s mezinárodní konferencí Popílky ve stavebnictví pořádanou Asociací pro využití energetických produktů.

V živé paměti mi zůstaly především přednášky pana Prof. Francesca Biasioli z Itálie s tématem „Udržitelný rozvoj a stavební materiály: Mýty, fakta a bludy“, který se věnoval nejen možnostem mého milovaného betonu, pana Prof. Rudolfa Hely z Fakulty stavební  Vysokého učení technického v Brně s jeho sugestivně podanými vlivy technologie na vady v betonech, nebo Ing. Kulhánkové z Ministerstva průmyslu a obchodu na téma implementace politiky druhotných surovin.

Slovo mezinárodní v názvu sympozia nezůstalo prázdným pojmem. Vždyť kromě pana Prof. Francesca Biasioli z Itálie, zde dále vystoupili například pan Prof. Ulrich Diederichs z německé univerzity v Rostocku, Prof. Pavel Krivenko z ukrajinské univerzity v Kyjevě, paní MSc. Deya Over Kaman z turecké univerzity Anadolu, nebo pan Prof. Juraj Bilčík ze slovenské univerzity v Bratislavě.

U příležitosti sympozia udělujeme každoročně prestižní ocenění významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí, sanační materiálu roku a sanační dílo roku. Více o nominacích a oceněných se dozvíte na stránkách tohoto časopisu.

Byl jsem překvapen jak v současné době, plné informačních technologií a možností komunikace, lidé znovu nacházejí potřebu hovořit spolu osobně. To jsem spolu s plnými sály považoval za nesmírně pozitivní impuls.

Diskutovali jsme k jednotlivým příspěvkům, ptali jsme se a odpovídali si na otázky. Nechyběla vysoká odborná úroveň, slušnost, úcta i emoce. Mluvili jsme spolu v přednáškových sálech, na doprovodné výstavě, ale i jen tak, při vzájemných setkáních a společenských příležitostech.

A z těchto vzájemných rozhovorů vznikla postupně iniciativa, kterou jsme nazvali „Memorandum účastníků sympozia Sanace 2013“.

Rádi bychom toto memorandum představili co možná nejširší veřejnosti a získali pro něj co možná největší podporu. Stránky tohoto prestižního časopisu jsou dalším logickým krokem jak toto předsevzetí naplnit. Dovolte mi proto, abych Vás na tomto místě s úplným zněním „Memoranda účastníků sympozia Sanace 2013“ seznámil.

Memorandum navazuje na workshop, který se konal za účasti představitelů českých vysokých škol stavebního zaměření, zástupců mnoha odborných svazů a asociací, činných ve stavebnictví na počátku roku 2012 v Humpolci a jehož tématem byla podpora rozvoje a prestiže stavebnictví.

Dnes, rok po konání tohoto setkání, cítíme stále podobné obavy z postavení stavebnictví a jeho dalšího vývoje, které jsou vyvolány výrazným ekonomickým propadem v tomto sektoru hospodářství. Vycházíme přitom z přesvědčení, že stavebnictví má v České republice kvalitní základ v propracovaném vzdělávacím systému na všech jeho úrovních a České stavební společnosti jak výrobní, realizační, projektové, anebo inženýrské, mají kvalitativní úroveň zcela srovnatelnou s mezinárodním měřítkem. Stavebnictví v České republice tvoří významnou část hrubého domácího produktu a zaměstnává přes 9 % práceschopného obyvatelstva.

My účastníci mezinárodního sympozia Sanace 2013 proto vyzýváme nejširší odbornou i neodbornou veřejnost a zejména zástupce státní správy na všech úrovních k zahájení společného dialogu, který povede k racionálnímu přístupu k rozvoji stavebnictví i jeho odpovídajícímu postavení v České republice.

Za klíčová témata považujeme dosažení těchto změn:

Stát je v nejširším slova smyslu největším zadavatelem stavebních zakázek, proto je nezbytné obnovit tvorbu vizí, dlouhodobých, střednědobých i krátkodobých plánů výstavby a údržby veřejných staveb a pracovat na jejich naplňování.

Odpovědně a efektivně využít všechny zdroje a možnosti financování stavebních zakázek.

Změnit systém zadávání veřejných zakázek, kdy jediným hodnotícím kritériem je pouze cena.

Vyřešit legislativu v oblasti stavebního zákona, zejména zjednodušit komplikovaný systém připomínkování ve všech stupních schvalování.

Dbát na profesní odbornost všech účastníků výstavby, tedy i odpovědných osob ve státní správě a státem řízených institucích, bez ohledu na politickou reprezentaci.

Dbát na kvalitu a efektivitu stavebního díla ve všech fázích jeho vzniku a životnosti (příprava, projekt, realizace, dozor, provoz a údržba).

Všem, kteří nás podpořili, i všem kteří se k tomuto memorandu připojí v budoucnu, děkujeme.

Stavebnictví nevytváří virtuální svět, je skutečné a hmatatelné. Ten obor jsem si vybral před lety právě pro ten úžasný pocit, že když se ohlédnete, je za vámi něco vidět. Dělejme po vzoru starých stavitelů vše tak, jak nejlépe v danou chvíli dovedeme, příště to zase budeme umět určitě o trochu lépe a nebudeme se bát ohlédnout. Přeji Vám hodně úspěchů, štěstí a radosti při realizaci vašich projektů.

Ing. Aleš Jakubíkviceprezident SSBK

OBSAH ČÍSLA

Úvodník

Aleš Jakubík        / 2

téma

Porozumění panelovým sídlištím jako předpoklad pro jejich regeneraciLucie Zadražilová              /3

Pražská panelová sídliště v časeLudmila Doudová              /7

JAK DÁL S PANELÁKEM? EXPERIMENTY V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Z LET 1959 až 1961Eva Novotná       /12

Regenerace panelových sídlišťHana Šimková    /16

Jak a proč rekonstruovat (nejen) panelové domy komplexněJan Picpauer        /18

sanace a rekonstrukce

Třicet let sanací a regenerací panelových budov – zkušenosti z uplynulých letHana Gattermayerová      /22

Dodatečné provádění otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budovJiří Witzany, Jiří Brožovský, Tomáš Čejka, Radek Zigler        /30

Dodatečné zásahy do nosných konstrukcí panelových budovVáclav Vimmr, Tomáš Černý         /37

Statické posouzení prefabrikované stropní desky panelových budov při modernizacíchJiří Witzany, Radek Zigler                /40

Park Hill, Sheffield, Velká BritánieJana Margoldová               /46

Trvanlivost a možnosti oprav stávajících betonových fasádJukka Lahdensivu              /52

Sanace a rekonstrukce nosných stěn malorozponových panelových soustav s ohledem na vyztužení panelůJaromír Vrba       /56

Zhodnocení Oprav Plečnikovy lávky na Pražském hraděVítězslav Vacek, Milan Hrabánek, Jiří Kolísko          /61

Konverze průmyslové architektury a železobetonPetr Vorlík, Anna Kašíková             /64

materiály a technologie

Ošetrovanie čerstvého betónu – 9. Metódy ošetrovania a vplyv na mechanické vlastnostiPeter Briatka, Peter Makýš              /70

Věda avýzkum       

Zkoušení betonu ultrazvukovou impulsovou metodouPetr Cikrle, Dalibor Kocáb, Ondřej Pospíchal              /74

Aktuality

fib sympózium Tel Aviv 2013         /11XXIII. mezinárodní sympozium Sanace 2013 a I. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví         /21Vernisáž k soutěži Beton a architektura 2013             /21Recenze                                /20, 51Rešerše ze zahraničních časopisů   /73Výsledky architektonické soutěže Města bez smogu /79Semináře, konference a sympozia  /80

Firemní prezentace

Povrchové úpravy ve stavebnictví 2013      /45TAZUS  /71Betosan /71Construsoft          /73Beton TKS           /3. strana obálkyIng. Software Dlubal          /3. strana obálkyŠtěrbův betonářský slovník             /4. strana obálky

 

Klíčová slova:

Beton TKS

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři