Novinky a názory / zprávy

Časopis ERA21 bude v roce 2017 vycházet pod taktovkou nového šéfredaktora

Od ledna 2017 střídá Zuzanu Morávkovou na pozici šéfredaktora časopisu ERA21 architekt a dlouholetý spolupracovník redakce Filip Landa.

EARCH.CZ , 4. 1. 2017

„Filipa Landu pojí s časopisem několik let spolupráce, během kterých se koncepčně podílel na několika tematických číslech a autorsky na řadě odborných textů. Navíc disponuje zkušenostmi z publikační i architektonické praxe. Jeho odbornost a orientace v oblasti architektury a urbanismu jsou zárukou, že ERA21 si zachová současnou stabilitu i kvalitu obsahové úrovně,“ komentovala změnu Zuzana Morávková. „Tištěná média to v současné době nemají lehké, ale ERA21 sidíky intenzivní koncepční práci předchozích šéfredaktorů a odbornému kreditu redakční rady drží výsadní postavení nejen na české architektonické scéně. Rád bych na práci mých předchůdců navázal, udržel unikátní tematické zaměření jednotlivých čísel a pokusil se v časopise více reflektovat aktuální dění v oboru. Chtěl bych ještě více rozšířit naši působnost i mimo samotné stránky časopisu,“ dodává nový šéfredaktor.

Filip Landa (*1984, Litoměřice) je architekt, poutník, otec dvou dětí. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2012), za svou diplomovou práci obdržel cenu rektora TUL. Studoval také v Belgii (2010–2011 Sint-Lucas Architectuur Gent), praxi získal v architektonických kancelářích v USA (2009 Page & Turnbull, San Francisco) a v Nizozemsku (2009 MATH architecten, Delft). Od roku 2011 spolupracoval s pražským ateliérem Sféra architekti, od roku 2016 provozuje samostatnou architektonickou praxi s manželkou v Českých Budějovicích (FAKT architekti). Kromě autorství či editorství řady odborných publikací působil jako editor publikací výzkumu metodiky zadávání územních plánů na FA ČVUT v Praze (2013–2015). Je spoluzakladatelem a koordinátorem odborných regionálních platforem Liberec-Reichenberg.net a Litoměřice-Leitmeritz.net. S časopisem ERA21 spolupracuje od roku 2012, nejprve jako příležitostný kurátor, odpovědný redaktor vybraných čísel, poté v pozici externího redaktora a člena redakční rady.

Časopis ERA21 se během své šestnáctileté existence vypracoval na pozici nejrespektovanějšího českého profesního časopisu o architektuře. Jednotlivá čísla se věnují specificky zaměřeným odborným architektonickým tématům, která do hloubky mapují tendence a problémy současného vystavěného prostředí. Náplní jsou teoretické statě, publikace výzkumných projektů, prezentace a kritické reflexe architektonických projektů a realizovaných staveb, společenské projekty přímo ovlivňující hmotné prostředí, výsledky architektonických soutěží, diskuze, rozhovory, technické přílohy nebo detailní plánové dokumentace. Časopis prezentuje českým čtenářům stav architektonického diskurzu ve světě, porovnává jej s domácími výsledky a řešeními obdobných problémů. Jeho výsostnou charakteristikou je důraz na přesahy architektury do dalších oborů a společenských oblastí a jejich vzájemné ovlivňování.

www.era21.czwww.era21.cz/facebook

 

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 4. 1. 2017
  • zdroj: * ERA21

Klíčová slova:

časopis ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři