Novinky a názory / historie a teorie

ERA21 06/2010 - Německo: nové urbánní strategie

„Jak definovat urbánní prostor? Jaké jsou jeho kvality? Jak vzniká a jaké nabízí možnosti?“

Matthias Rick , 6. 1. 2011

Editorial

Svět se proměňuje. Jen stěží můžeme tušit, jaké výzvy nám přinese zítřek. Hranice mizejí, kultury se stěhují a drobí. Rodí se nové formy komunikace a sociálních sítí.

Změny klimatu a oteplování Země s sebou mohou přinášet velké topografické změny, přírodní katastrofy a následnou migraci za záchranou! Jisté se zdá být jen to, že energetické zdroje se ztenčují a že se již brzy budeme muset připravit na změny svého městského životního stylu. Narůstají i obavy plynoucí ze sociální nerovnováhy, narůstá nejistota.

Město je formováno množstvím paralelních vývojových tendencí. Architekti a urbanisté si stále častěji kladou otázky: Jak definovat urbánní prostor? Jaké jsou jeho kvality? Jak vzniká a jaké nabízí možnosti? Sami sebe konfrontují s urbánními transformačními procesy a přenášejí je do procesů svého plánování a tvorby. Jsou spíše aktivisty! Neboť aktivně nakládají s městem. Zkoumají, experimentují a rozšiřují pojímání architektury. Jsou zároveň moderátory, zahradníky, umělci, vydavateli, městskými průvodci, sociology, truhláři a mnohým jiným. Ve své práci překračují hranice, hledají přímou spolupráci, pohybují se mezi disciplínami! Při tom vzniká nové chápání architektury a dochází k ovlivňování procesů formujících město a společnost.

V tomto čísle časopisu nejde ani tak o hmatatelné objekty, jako o příběhy, které se stávají součástí historie konkrétních míst. Nejde o to nalézt odpovědi na předložené otázky, ale jde o to otázky klást, abychom lépe porozuměli potenciálům transformačních procesů. Představujeme zde nejrůznější strategie a metody, jak přistupovat k neuchopenému urbánnímu prostoru a jak můžeme pomocí něj znovu definovat naše kulturní, ekonomické a společenské hodnoty. Architektura je naším nástrojem hledání města možností!

Matthias Rick

 

Foto: eArch
Obsah časopisu ERA21

5 editorial / Matthias Rick 6 aktuality 8 recenze 12 průvodce Linec aktuálně! / Tobias Hagleitner 12 intro Spansdorf–Lipová 1915–2005, Franz Josef Umlauft, Rudolf Jenatschke; Jan Vaca, Martina Novozámská, Jaroslav Vraj 16 akce Instantní urbanismus / Matthias Rick 18 rozhovor Recepty já nemám / Rozhovor Benjamina Foerstera-Baldenia a Matthiase Ricka s Freiem Ottem 22 iniciativa Jak se tvořila šeptající Zahrada / Marc Pouzol, Véronique Faucheur, Marc Vatinel / atelier le balto  26 projekt Bytový dům se spoluúčastí  Anne-Julchen Bernhardt a Jörg Leeser / BeL Sozietät für Architektur 31 praxe Spoluúčast na plánování / kultura plánování, kultura měst / Erhart Pfotenhauer 35 realizace Základní škola v Gandu v Burkině Faso / Francis Kéré 39 akce Divadlo Medúza  / Folke Köbberling & Martin Kaltwasser 43 výzkum UCTools. Katalyzátory městské transformace, Klaus Overmeyer / studio uc . klaus overmeyer  48 praxe Proměny městského obrazu / Elisabeth Merk 52 výzkum Nedorozumění / Benjamin Foerster-Baldenius / raumlaborberlin  53 výzkum Nalepovací město / raumlaborberlin  54 rozhovor Výprava do městského bodu nula / Rozhovor Matthiase Ricka s Borisem Sievertsem 59 praxe Taktičtější urbanismus: taktické město / Peter Arlt 62 výzkum Jak zkoumáme realitu? / Erik Göngrich 67 analýza 12 pracovních tezí / Institut aplikovaného urbanismu a Jesko Fezer 72 idea Čekárna u řeky / Dominik Lang 76 trendy 82 příloha Fotovoltaický boom v ČR / Tomáš Baroch 86 příloha Kročejová neprůzvučnost podlah / Jan Pešta, Viktor Zwiener 90 příloha Architektura a vytápění domu / Karel Srdečný 92 příloha Potřebují sofistikované kuchyně vaření? / Veronika Loušová 100 realizace Brněnský univerzitní kampus / Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř / A PLUS

 

Klíčová slova:

časopis ERA 21 Německo urbanismus

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři