Novinky a názory / historie a teorie

ERA21 05/2012 - Český urbanismus 2.0

Praha „vyhodila“ připravovaný územní plán, začne ho chystat znovu.

Osamu Okamura / Filip Landa , 8. 11. 2012

Praha – metropolitní, územní, či žádný plán? Metropolitní plán ruší barevné plochy. Metropolitní plán má nabídnout jednoduchý model rozvoje hlavního města a omezit prostor pro korupci. Starostové se bojí nového měřítka plánu. Vize pro Liberec je dobrým příkladem spolupráce města a univerzity. Dolní oblast Vítkovic vstává z mrtvých. Dolní oblast Vítkovic se stává součástí města. Nový územní plán změní Milovice k nepoznání. V urbanistické soutěži k novému územnímu plánu Plzně zvítězily dva týmy. Centrum Plzně bude hustější, počítá s tím nový územní plán města. Červený banán je metaforou zasahující i do Chomutova. Architekti: Město Hostomice je v těsném závěsu za Plzní...

To je jen velmi stručný výběr novinových titulků z posledního roku. Něco se děje v českém urbanismu.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, inspirativní čtení vám přeje Osamu Okamura, šéfredaktor

Na cestě k ideálnímu plánu

Potřeba nových pohledů na český urbanismus a územní plánování je dlouho diskutované téma. Plány jakožto nástroje rozvoje nestačí reagovat na výzvy rychle se měnící společnosti. Prvních dvacet let po společenských změnách se (nejen) vinou absence kvalitního vzdělávání těžko hledaly cesty, jak správně uskutečňovat architektonický rozvoj našich měst. Nyní stojíme v bodě, kdy fáze idejí konečně dostává konkrétní obrysy. Objevují se první realizace, které nejsou poplatné dosavadnímu územnímu plánování, a přitom se jim podařilo prosáknout bariérou legislativních hradeb. Český urbanismus dost možná právě teď vstupuje do 21. století. Už víme „proč“, už tušíme „co“. Teď bychom se měli zabývat otázkou „jak“.

Dobrý plán by měl být založen spíše na popisu principů než na popisu budoucího stavu. Měl by vytvořit potenciál a katalyzovat procesy. V konfrontaci se zahraničím je zřetelná snaha o přiblížení se k liberálnějšímu anglosaskému modelu městského plánování, který však v českém prostředí postrádá autoregulační pravidla, jako jsou participace veřejnosti, subsidiarita nebo precedentní právo. Zásadní tak zůstává otázka metody. Ta je skrze individuální přístupy k urbanismu leckdy nevyslovená, latentní, přesto ji někde pod povrchem tušíme. V tomto čísle se snažíme pod tento povrch dostat.

Filip Landa

     

OBSAH časopisu ERA21 5/2012

5 editorial / Filip Landa /6 aktuality8 recenze10 průvodce – Štýrský Hradec aktuálně! – Markus Bogensberger 12 intro – Svatyně – Martin Cenkl 14 úvod – Město a vize – Ivan Gogolák, Lukáš Grasse18 rozhovor – Od elementárního urbanismu k metropolitnímu plánu – Rozhovor Filipa Landy a Miroslava Šajtara s Romanem Kouckým22 praxe – Belgické zrcadlo – Jiří Klokočka 24 projekt – Strukturální plán pro krajské město – Jiří Janďourek, Zdeňka Němcová Zedníčková a kol. 30 realizace – Dolní oblast Vítkovic – Josef Pleskot / AP ATELIER / 36 projekt – Milovice — hledání města. Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT v Praze – Jan Šépka 40 teorie – Soudobé přístupy k tvorbě územních plánů v ČR – Jan Jehlík 43 projekt – re:urbanismus – Architektonická koncepce města – Michal Kuzemenský, Ida Čapounová, Jan Vlach, Ondřej Synek, David Pavlišta, Jiří Žid / platforma re: /46 analýza – Červený banán — Die Rote Banane. Předpoklady pro plánování – Hans-Michael Földeak 48 výzkum – Vize vývoje hradecko-pardubické aglomerace – Zuzana Hartlová 50 výzkum – The Why Factory – Juráš Lasovský52 výzkum – Úprava panelového sídliště, Brno-Nový Lískovec – Miroslava Šešulková, Marek Petrík, Martin Surovec55 praxe – Máme plán. Simulační hra pro přiblížení principů územního plánování – Petr Klápště 56 idea – Architekt – Daniel Pitín 64 trendy80 příloha – Vliv obvodového pláště na vytváření tepelné pohody – Vladimír Jelínek 82 příloha – Přehled současných druhů omítek používaných ve stavebnictví – Jitka Hroudová, Jiří Zach 88 příloha – Tepelnětechnické vlastnosti oken – Josef Chybík94 realizace – Administrativní budova Z2 Rohan v Praze – Petr Hrůša / Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno /

 

Klíčová slova:

časopis ERA 21 urbanismus

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři