Novinky a názory / zprávy

ERA21 v novém kabátu

Po roku pečlivých příprav proběhl celkový grafický redesign odborného architektonického časopisu ERA21. Konečně byli vyslyšeni čtenáři, kteří upozorňovali na malou čitelnost dosud používaného písma v odborných textech a obtížnou orientaci v rámci jednotlivých tématických čísel.

EARCH.CZ , 24. 11. 2010

 

Grafika navazuje na již tradiční obsahovou věcnost časopisu, klade ovšem nyní větší důraz na čitelnost podání informací až na úrovni studijních skript, v kombinaci s  grafickými prvky zvýrazňujícími důležitá sdělení a upozorňující na zásadní pasáže publikovaných odborných textů. Nová je i práce s titulky, mezititulky, perexy a s podtrháváním v textech. Orámování stran organizuje obsah časopisu snadno zapamatovatelným způsobem. Plynutí informací a práce s obrazem se záměrně posouvá od tradiční snahy po hledání ideálních proporcí a formální dokonalosti směrem k utilitárnější informační grafice internetového věku. Takový design přináší novou flexibilitu, s jejíž možnostmi se budou moci čtenáři postupně seznamovat s každým novým číslem, každé téma bude zpracováno specifickým nezaměnitelným způsobem odpovídajícím obsahu čísla. Letošní řada obálek personifikuje architekta jako nositele architektonické kultury. Časopis ERA21 sebe nedefinuje jako konzervativní médium pouze potvrzující stávající architektonické pravdy, ale usiluje po všech stránkách o podněcování odborné diskuze o směřování architektury a kultury vystavěného prostředí v jejím mezioborovém kontextu. Časopis ERA21 má ambici vstoupit v dialog s nejprogresivnějšími světovými oborovými médii jako jsou VOLUME, MARK a další. Autorkou redesignu je Linda Dostálková, koncepci a fotografie obálek pro ERU21 tvoří Daniela Dostálková (obě The Bestseller Creative Platform).   www.era21.cz

 

Klíčová slova:

časopis ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři